xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kræftplan III

Kræftplan III fra 2010 havde fokus på at forbedre og udbygge de dele af patientforløbet, der ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi, herunder tidlig opsporing, rehabilitering og palliation. Desuden blev alle pakkeforløb for kræft revideret

Med Kræftplan III blev det politisk besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet. Aftalen om Kræftplan III blev indgået i november 2010 og blev efterfølgende finansieret af finansloven for 2011. Kræftplan III fokuserede primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi og skulle særligt føre til:

 • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft samt styrkelse af den tidlige opsporing
 • Bedre efterforløb med et markant løft af rehabiliteringen og den palliative indsats
 • Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvaliteten for patienterne både før, under og efter behandlingen.

Sundhedsstyrelsen havde følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan III:

 • Udarbejdelse af en diagnostisk pakke for patienter med uspecifikke symptomer på kræft
 • Revidering af samtlige pakkeforløb for kræft, herunder styrkelse af forløbskoordinationen
 • Udarbejdelse af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation
 • I forlængelse af forløbsprogrammet blev muligheden for et fælles redskab til behovsvurdering vurderet
 • Udarbejdelse af anbefalinger for den palliative indsats både på det basale og specialiserede niveau
 • Udarbejdelse af et katalog over bedste praksis for palliative indsatser
 • Udarbejdelse af anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende, med særligt fokus på børn og unge
 • Styrkelse af forebyggelsen af kræft
 • Styrkelse af danskernes kendskab til symptomer på kræft.

I forlængelse af Kræftplan III blev pakkeforløbene suppleret med sygdomsspecifikke opfølgningsprogrammer med beskrivelse af rammerne for opfølgning af kræftpatienter.

Opdateret 07 DEC 2022