xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens Kursus i Grundlæggende Strålebeskyttelse for lækagesporere

Sundhedsstyrelsen afholder kursus i Grundlæggende Strålebeskyttelse, for arbejdstagere der skal udføre lækagesporing. Kurset er af to dages varighed.

Tidspunkt og sted

Kurset afholdes på adressen Knapholm 7 i Herlev, 2. sal. Næste kursus forventes afholdt i 2025, hvis der er nok tilmeldte.

Kursets indhold

 • Introduktion 
 • Ny lovgivning og ny vejledning
 • Ændrede krav til lækagesporing
 • Grundlæggende strålingsfysik; Br-82, henfald, afstandskvadratloven, afskærmning, måleudstyr
 • Øvelse (Afstandskvadratloven) 
 • Øvelse (Kontrolmålinger af overflader)
 • Øvelse (Kontrolmålinger på personer)
 • Øvelse (Transportindeks og kollikategori)
 • Praktisk strålebeskyttelse¸optimering, doser, uheld
 • Transportregler
 • Henfalds- og afstandsberegninger
 • Spørgetime
 • Skriftlig eksamen 
 • Evaluering og afslutning

Målgruppe

Målgruppen er stråleudsatte arbejdstagere, der udfører lækagesporing med Br-82, samt strålebeskyttelseskoordinatorer for lækagesporingsvirksomheder, der anvender Br-82.

Pris

Kurset koster 7900 kr. inkl. moms, som skal indbetales før kursusstart.

Tilmelding

Man kan tilmelde sig interesselisten for kurset ved at skrive en mail til sis@sis.dk. Næste kursushold planlægges, når der er nok deltagere på interesselisten.

I mailen bedes følgende oplyst:

 • Navn
 • Virksomhed
 • Erfaringsniveau med lækagesporing fra tidligere
 • Adresse 
 • E-mail 
 • Telefonnummer
 • CVR nr. 
 • EAN nr. 
 • Evt. oplysninger der skal stå på fakturaen
Opdateret 14 JUN 2024