xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Eksterne kurser godkendt af Sundhedsstyrelsen

Disse kurser er godkendt af Sundhedsstyrelsen i forhold til opfyldelse af krav i strålebeskyttelseslovgivningen. For hvert kursus er angivet relevante krav, som deltagelse i kurset opfylder.

Grundlæggende strålebeskyttelse

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 670/2019, bilag 7, punkt 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.14

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorer om kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af sundhedsstyrelsen inden for forskning, undervisning og industriel brug.

 • Bek 670/2019, bilag 11, punkt 2.1.2, 2.3.2, 3.1.2

Krav til stråleudsatte arbejdstagere om kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af sundhedsstyrelsen inden for industriel anvendelse og forskning samt eftersyn af, service på og forarbejdning af lukkede radioaktive kilder, anlæg, apparater og udstyr.

Kurset udbydes af:

 

Industriel Radiografi 

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

Bek 670/2019, bilag 7, punkt 4.6Krav til strålebeskyttelseskoordinatorer om kursus i strålebeskyttelse forbundet med industriel radiografi godkendt af Sundhedsstyrelsen.

 • Bek 670/2019, bilag 11, punkt 2.2.1

Krav til stråleudsatte arbejdstagere om kursus i strålebeskyttelse forbundet med industriel radiografi godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Kurset udbydes af:

 

Troxlere

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 670/2019, bilag 7, punkt 4.7

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorer om kursus i anvendelse af fugtigheds- og densitetsmålere godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Kurset udbydes af:

 

Åbne radioaktive kilder / isotopkursus / kursus i biomedicinsk isotopteknik

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 670/2019 bilag 7, punkt 3, 4.1, 4.10

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorer om isotopkursus godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.

Kurset udbydes af:

 

Dental CBCT

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 671/2019, bilag 5, punkt 1.3

Krav til tandlæger om anerkendt supplerende uddannelse som klinisk ansvarlig sundhedsperson for CBCT-optagelser.

Kurset udbydes af:

 

CT for personale ansat på klinisk fysiologisk afdeling

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 671/2019, bilag 6, punkt 2.6

Krav til bioanalytikere på nuklearmedicinsk afdeling om efteruddannelse i CT-skanning.

Kurset udbydes af:

 

DEXA

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 671/2019, bilag 6, punkt 2.3

Krav til stråleudsatte arbejdstagere om et gennemført godkendt uddannelsesforløb i udførelse af DEXA-skanning afsluttet med kundskabsprøve.

Kurset udbydes af:

 

Stråleterapi

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 671/2019, bilag 6, 2.9

Krav til anerkendt kompetence i stråleterapi for stråleudsatte arbejdstagere, der udfører behandling med elektron- og partikelacceleratorer.

Kurset indgår i Stråleterapeutuddannelsen og udbydes i samarbejde mellem onkologiske afdelinger ved:

 • Aarhus Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Herlev-Gentofte Hospital
 • Odense Universitetshospital

Se også UddannelsesGuiden.

 

Nuklearmedicin

Kurset opfylder følgende krav til uddannelse:

 • Bek 670/2019, bilag 7, punkt 2

Krav til strålebeskyttelseskoordinatorer om uddannelse i de specifikke typer af anvendelse af radioaktivt materiale i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger.

 • Bek 670/2019, bilag 11, punkt 1.2.1

Krav til supplerende kursus i strålebeskyttelse og håndtering af radioaktivt materiale for stråleudsatte arbejdstagere, der håndterer radioaktivt materiale i forbindelse med nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger.

Kurset udbydes af:

 • Nuklearmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kurset er primært forbeholdt bioanalytikere ansat hos danske nuklearmedicinske afdelinger. Kurset kan dog også udbydes til andre faggrupper og stråleudsatte arbejdstagere ved tilgængelig plads og behov for kurset. Kontakt afdelingen for yderligere oplysning om, hvornår det næste kursus holdes.

 
Opdateret 14 MAR 2024