xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Madservice

Hvis du bor i eget hjem og er visiteret til madservice, har du mulighed for at vælge mellem minimum to leverandører.

Det er din kommune, der skal sikre dit frie valg af hjemmehjælp.

Kommunen kan enten indgå kontrakt med to eller flere leverandører (hvoraf den ene kan være kommunen selv), som du så kan vælge imellem. Eller kommunen kan tilbyde dig et såkaldt fritvalgsbevis.

Fritvalgsbeviset giver dig, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, adgang til selv at indgå en aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælp til madservice. 

Læs mere om madservice på borger.dk

Opdateret 20 SEP 2023