xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt råd for psykisk sygdom og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen nationale råd for psykiske lidelser og mental sundhed skal følge implementeringen af de mange indsatser i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Sundhedsstyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen offentliggjorde i 2022 et fagligt oplæg, som ligger til grund for den politiske aftale om en 10-årsplan. Rådet skal yde løbende faglig rådgivning og være med til at sikre, at de igangsatte indsatser under 10-årsplanen kommer godt fra start, og at de gør en forskel.

Rådet skal rådgive om en fagligt velfunderet opfølgning, vurdering og justering af de igangsatte indsatser, så de gør en positiv forskel for mennesker med psykiske lidelser, pårørende og fagpersoner samt for at styrke den mentale sundhed.

Derudover skal rådet understøtte et vedvarende nationalt fokus på at udvikle og forbedre mental sundhedsfremme og indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Ligesom rådet skal være med til sikre løbende dialog på tværs af aktører på området og understøtte tæt samarbejde, inddragelse og ejerskab til iværksatte tiltag på tværs af aktørerne.

Rådet nedsættes i regi af Sundhedsstyrelsen, der er forperson for rådet og varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.

Kommissorium

Kommissoriet beskriver:

 • baggrund
 • rådets formål
 • rådets opgaver
 • rådets sammensætning og organisering

Se kommissorium - tilrettet (1. oktober 2023)

Kommissoriet blev godkendt på 1. møde i Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed (afholdt 23. juni 2023).

Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har på baggrund af drøftelser på 1. møde tilrettet kommissoriet. Rådet godkendte det tilrettede kommissorium på 2. møde (9. oktober 2023)

Referater

4. møde: 8. februar 2024

Referat fra 4. møde i Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

 • 1. Velkomst
 • 2. Præsentation af oplæg til justerede målsætninger og indikatorer for 10-årspanen for psykiatrien og mental sundhed
 • 3. Oplæg til rækkefølge og prioritering af anbefalinger i det faglige oplæg til 10-årsplanen
 • 4. Videre proces og næste møde

 

3. møde: 19. december 2023

Referat fra 3. møde i Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

 • 1. Velkomst 
 • 2. Kort orientering om Aftale om løft af psykiatrien i 2024 
 • 3. Oplæg til justerede målsætninger og indikatorer for 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed 
 • 4. Kriterier for rækkefølge og prioritering af anbefalinger i det faglige oplæg til 10-årsplanen 
 • 5. Oplæg om det nye kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel 
 • 6. Videre proces og næste møde 

 

2. møde: 9. oktober 2023

Referat fra 2. møde i Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed (9. oktober 2023)

 • 1. Velkomst og præsentation
 • 2. Tilrettet kommissorium
 • 3. Drøftelse af målsætninger og indikatorer for 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed
 • 4. Igangværende og planlagte initiativer under 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed
 • 5. Videre proces og næste møde
 • 6. Kort evaluering af møde
 • 7. Eventuelt

 

1. møde: 23. juni 2023

Referat fra 1. møde i Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed (23. juni 2023)

 • 1. Velkomst og præsentation
 • 2. Baggrund for nedsættelse af rådet
 • 3. Godkendelse af kommissorium
 • 4. Status på igangsatte initiativer i 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed
 • 5. Videre proces og næste møde
 • 6. Kort evaluering af møde

Møder

Seneste møde: 5. møde, 7. maj 2024 - referat er under udarbejdelse.

Næste møde: 22. oktober 2024

Opdateret 30 MAJ 2024