xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Skolesundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen udgiver bogen ”Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale” til brug for skolesundhedstjenesten.

Opdateret 26 APR 2023

Bogen er et opslagsværk, der kan bruges ved planlægning og organisering af arbejdet og som fagligt opslagsværk vedrørende en lang række faglige områder, som skolesundhedstjenesten har berøring med gennem arbejdet med børn og unge på skolen.

Formålet med bogen er at inspirere skolesundhedsplejerskerne i arbejdet, men også andre faggrupper kan få glæde af bogen. Det gælder fx skolens ledelse og lærere, PPR-ansatte, samt tandlæger og tandplejere, der arbejder med børn. Bogen kan bidrage til styrket samarbejde i kraft af, at andre professionelle omkring barnet og den unge får indblik i de opgaver, sundhedstjenesten varetager og lader sig invitere ind til samarbejde

Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale (2015) Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen. Undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen (2009) Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen - Vejledning til skolesundhedstjenesten (2014)

Information til forældre om barn med overvægt (2014)

Information til forældre om barn med undervægt (2014)

D-vitamin i skolesundheds­tjenesten - information til forældre (2009) Information til forældre om D-vitamin til børn med mørk hud og/eller børn, der går tildækket klædt (findes på dansk, engelsk, urdu, farsi, somali, serbo-kroatisk, arabisk, tyrkisk)