xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Friplejeboliger

Friplejeboliger er en valgmulighed, hvis du har behov for pleje på alle tider af døgnet, og din kommune har visiteret dig til en plejebolig.

Når din kommune har visiteret dig til en plejebolig, har du ret til frit at vælge en plejebolig, uanset hvor boligen ligger i Danmark.

Hvis du skulle ønske at flytte til en plejebolig, som ligger i en anden kommune, end den hvor du bor nu, har du ret til at få anvist en plejebolig på lige fod med de borgere, der allerede bor i den kommune, du ønsker at flytte til.

Bemærk dog, at du forinden både skal opfylde betingelser for at blive visiteret til en plejebolig i den kommune, du vil flytte fra, og i den, du gerne vil flytte til - det kaldes 'dobbeltvisitation'.

Når du er visiteret til en plejebolig, har du også ret til at vælge en friplejebolig.

Friplejeboliger er ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser. Det betyder, at uanset hvor du måtte ønske at bo i en friplejebolig fremover, skal du blot visiteres til en friplejebolig af din nuværende bopælskommune. En friplejeboligleverandør kan dog afvise ansøgning om plejebolig.

Plejehjemsoversigten med plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre

Læs mere om friplejeboliger hos Social- og Boligstyrelsen

Om ydelser tilknyttet friplejeboliger - og mere for friplejeboligleverandører

Opdateret 19 JUL 2023