xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger ved erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade samt forløbsprogram og en faglig visitationsretningslinje til børn og unge med erhvervet hjerneskade og samtidig psykisk lidelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række retningslinjer for genoptræning og rehabilitering på hjerneskadeområdet.

Retningslinjerne henvender sig til de planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som har ansvaret for den overordnede planlægning af genoptræning og rehabilitering. Herudover til dem, der koordinerer sundhedsindsatsen med indsatser på det sociale område, specialundervisningsområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet.

Opdateret 24 MAR 2021