xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tuberkulose

Tuberkulose er en sygdom som findes i hele verden og skyldes smitte med bakterien Mycobacterium tuberculosis. 

Opdateret 08 JUL 2019

For hver 100 personer, der udsættes for smitte med tuberkulosebakterien, vil ca. 30 blive smittet. Ud af de 30, vil en til to personer blive syge og udvikle tuberkulose inden for de første to år mens yderligere en til to personer vil få tuberkulose senere i livet. Resten får aldrig tuberkulose.

I 2018 fik 296 personer i Danmark konstateret sygdommen. I Danmark spredes smitten især blandt socialt udsatte grupper. Der er derfor en særlig fokus på at nedbringe forekomsten i disse grupper.

Information om tuberkulose

Smitte

Tuberkulose kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre. En person med tuberkulose i lungerne smitter ved hoste. Det er primært personer, der bor sammen med den syge, der er i risiko for at blive smittet.

Raske personer er meget lidt modtagelige for at blive syge af tuberkulosebakterien, men hvis man i forvejen er svækket fx af anden sygdom, bliver man lettere syg.

Små børn er mere modtagelige overfor at blive syge af tuberkulose end voksne. Børn med lungetuberkulose smitter dog sjældent andre, fordi de ikke har ret mange bakterier i lungerne.

Når der konstateres tuberkulose hos en person, vil sygehuset og Styrelsen for Patientsikkerhed få besked. Sygehuset vil kontakte alle, der kan have risiko for at være blevet smittet (smitteopsporing) og sørge for, at der bliver foretaget de undersøgelser, der er nødvendige.

Har man været udsat for smitte, tilbydes man enten røntgenundersøgelse af lungerne eller en test, som kan afsløre, om man er blevet smittet med tuberkulosebakterien.

Smittede personer vil blive vejledt i eventuelle hygiejniske forholdsregler. Hvis man hører om tuberkulose hos nogen i sine omgivelser, men ikke hører fra sygehuset, er der ingen smitterisiko.

Symptomer

De karakteristiske symptomer på lungetuberkulose hos større børn og voksne er hoste, vægttab, nattesved, opspyt og træthed. Hos små børn er symptomerne især dårlig trivsel, feber, træthed og hoste.

Hvis man har hostet i mere end ca. 3 uger, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man går til læge.

Er der mistanke om tuberkulose, foretager lægen en røntgenundersøgelse af lungerne. Bekræfter røntgenundersøgelsen mistanken om tuberkulose, bliver man bedt om at levere en hosteprøve, som undersøges for tuberkulosebakterier.

Behandling og vaccination

Behandling for tuberkulose foregår via hospitalet. Tuberkulose bliver behandlet i seks måneder. Hvis man har lungetuberkulose, vil man efter ca. 14 dages behandling ikke længere kunne smitte andre.

Det er vigtigt behandlingen følges. I modsat fald er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige (resistente), hvilket gør den efterfølgende behandling langvarig og besværlig.

Vaccination mod tuberkulose (Calmettevaccination) er ikke givet rutinemæssigt i Danmark siden 1974, fordi sygdommen nu er sjælden.