xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Administrative enheder

Kommunikation

Kommunikation har ansvaret for intern og ekstern kommunikation, herunder håndtering af henvendelser fra pressen, sociale medier, hjemmeside, visuel identitet, kampagner mv.

Kommunikation

 

Koncernregnskab, løn og ledelsesinformation

Enheden har bl.a. ansvar for regnskab og lønadministration i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Koncernregnskab

 

Sekretariat

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver, herunder jura og koordination af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver.

Sekretariat

 

Økonomi

Økonomi har ansvaret for Sundhedsstyrelsens økonomistyring, økonomiske analyser og for at koordinere styrelsens rigsrevisionssager. Desuden har enheden ansvaret for bevillingsstyring, budgetlægning, opfølgning, bidrag til finanslov og årsrapporter. Endelig har enheden ansvaret for styrelsens facility management.

Opdateret 06 JUN 2024