xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældre og demens

Enheden varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab - og som har behov for en indsats i primær sektor.

Et væsentlig fokusområde er at styrke og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Desuden administrerer enheden certificering af friplejeboligleverandører.

Mads Biering la Cour, Enhedschef

mbco@sst.dk, habilitetserklæring 

Mads Biering la Cour har været enhedschef for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen siden september 2015. 

Mads er født i 1976 og er kandidat i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet i 2006.

Mads har tidligere været ansat i en række offentlige organisationer herunder Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Statens Center for Kompetence og kvalitetsudvikling, Finansministeriets departement, Personalestyrelsen og fra 2013 som teamleder for HR-udvikling i Finansministeriets Koncern HR.

I 2014 blev Mads Biering la Cour ansat som kontorchef i Socialstyrelsen for kontoret for Ældre og demens. Her sad han indtil det socialfaglige ældreområde blev overflyttet fra Social- og indenrigsministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

 

Sara Louise Friis Rose, sektionsleder

slro@sst.dk, habilitetserklæring

Sara Louise Friis Rose blev ansat som sektionsleder for Ældre og demens januar 2019.

Sara Louise er født i 1986 og er kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet i 2014.

Sara Louise har været ansat i styrelsen siden september 2015 og inden da i Socialstyrelsen, indtil det socialfaglige ældreområde blev overflyttet fra Social- og indenrigsministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

I Sundhedsstyrelsen arbejder Sara Louise på ældreområdet med blandt andet demens, værdighed og certificering af friplejeboligleverandører.

 

Kari Rose Holm, sektionsleder

kroh@sst.dk

Kari Rose Holm blev sektionsleder i enheden Ældre og Demens april 2024.

Opdateret 02 APR 2024