xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfaglige enheder

Sundhedsstyrelsen består af otte sundhedsfaglige enheder

Beredskab og smitsomme sygdomme

Beredskab og smitsomme sygdomme varetager det nationale beredskab på sundhedsområdet, samt myndighedsopgaver vedrørende vaccinationsprogrammer og smitsomme sygdomme. Enheden udarbejder retningslinjer, vejledninger og anbefalinger, og der ydes rådgivning til borgere og til sundhedsvæsenet.

Beredskab og smitsomme sygdomme

 

Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi og anbefalinger for screeningsprogrammer. Enheden har derudover ansvar for organdonation.

Evidensbaseret medicin

 

Forebyggelse og ulighed

Forebyggelse og ulighed varetager opgaver inden for folkesundhed og generel forebyggelse med sundhedsfremme, herunder om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, ernæring, mental sundhed, narkotika, miljømedicin, ulighed i sundhed, svangreomsorg og sundhedspleje.

Forebyggelse og ulighed

 

Primære sundhedsvæsen

Primære sundhedsvæsen varetager opgaver vedrørende sundhedstilbud, der varetages af kommuner og praksissektor, samt kræft- og hjerteområdet. Et væsentligt fokusområde er at understøtte sammenhæng og kvalitet i kommunernes sundhedstilbud samt et styrket tværsektorielt samarbejde. Enheden har desuden ansvar sundhedsaftalerne.

Primære sundhedsvæsen

 

Strålebeskyttelse

Strålebeskyttelse har ansvaret for de myndighedsopgaver, der vedrører strålebeskyttelse, hvor der forekommer, bliver brugt eller frembringes ioniserende stråling.

Strålebeskyttelse

 

Sygehusplanlægning

Sygehusplanlægning har til opgave at bidrage til høj kvalitet i behandlingen af patienter på landets hospitaler. Enheden udarbejder anbefalinger, krav og retningslinjer for indsatsen i sygehusvæsenet.

Sygehusplanlægning

 

Uddannelse

Uddannelse varetager administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. I enheden behandles også ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Uddannelse

 

Ældre og demens

Ældre og demens varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab. De væsentlige fokusområder i enheden er at styrke og sikre, at der er sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Ældre og demens

Opdateret 04 JAN 2023