xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af person­oplysninger i Sundheds­styrelsen

Her kan du læse om de behandlinger af personoplysninger, Sundhedsstyrelsen foretager.

Behandlingen af personoplysningerne sker for de fleste behandlinger med hjemmel i

Behandling af personoplysninger

1. Sagsbehandling vedrørende Registrering af stråledoser i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri

Formålet ved sagsbehandling vedrørende registrering af stråledoser i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri er i medfør lovgivningen at overvåge den samlede stråling, stråleudsatte arbejdstagere udsættes for med henblik på overholdelse af dosisgrænser. 

2. Sagsbehandling vedrørende udstedelse af strålepas

Formålet med sagsbehandlingen vedrørende udstedelse af strålepas er at sikre en overholdelse af dosisgrænser for stråleudsatte arbejdstagere, når de arbejder i en virksomhed, der ikke samtidig er arbejdsgiver.
 

3. Sagsbehandling vedrørende dosismåling af stråleudsatte arbejdstagere i industri, sundhedsvæsen mv.

Formålet med sagsbehandling vedrørende dosismåling af stråleudsatte arbejdstagere i industri, sundhedsvæsen mv. er i medfør af tilbud af persondosimetri at overvåge den samlede stråling, stråleudsatte arbejdstagere udsættes for med henblik på overholdelse af dosisgrænser.

4. Sagsbehandling vedrørende udstedelse af tilladelser/modtagelse af underretninger og tilsyn som strålebeskyttelsesmyndighed

Formålet med sagsbehandlingen er udstedelse af tilladelser/modtagelse af underretninger og tilsyn som strålebeskyttelsesmyndighed i medfør af § 18 i strålebeskyttelsesloven.
 

5. Sagsbehandling vedrørende lægelig basis- og videreuddannelse

Formålet med sagsbehandling vedrørende lægelig basis- og videreuddannelse var tildeling af dispensation for 2-stedskraver og 12-månedersreglen i den lægelige videreuddannelse, dispensation for tidsfrister i den lægelige videreuddannelse, ansøgning om tildeling af særlige hensyn i forbindelse med klinisk basisuddannelse.
 

6. Sagsbehandling vedrørende personaleadministration

Formålet med sagsbehandling vedrørende personaleadministration er administration af ansættelsesforhold, beregning og udbetaling af løn, honorarer, pensioner og andre ydelser for eksempel vederlag mv. Beregning, fradrag og afregning af for eksempel kildeskat, ATP mv. samt postering af lønudgifter og lønfradrag.

Hjemlen til behandling personoplysningerne findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c, samt art. 9, stk. 2, litra b.

7. Sagsbehandling vedrørende handlepligt vedrørende overskridelse af maksimale ventetider

Formålet ved denne sagsbehandling var dokumentation for, at den pågældende region har udført de nødvendige og rigtige skridt i forhold til, at det nu er Sundhedsstyrelsen, der skal overtage handlepligten. Endvidere er formålet at fastslå om tidsfristerne i Bekendtgørelse om maksimale ventetider er overholdt.

8. Sagsbehandling vedrørende højt specialiseret behandling i udlandet

Formålet ved sagsbehandling af vedrørende oplysninger af højt specialiseret behandling i udlandet, er at kunne vurdere om kriterierne for tilbud om højt specialiseret behandling i udlandet er opfyldt.

9. Sagsbehandling vedrørende rådgivende panel for eksperimentel behandling

Formålet med at indsamle personoplysninger i forbindelse med denne sagsbehandling er at vurdere, hvorvidt kriterierne for tilbud eksperimentel behandling er opfyldt.

10. Sagsbehandling vedrørende anerkendelse af kønsskifte i forbindelse med ændring af fejl i CPR-nummer

Formålet ved indsamling af personoplysninger ved denne sagsbehandling er at udfærdige udtalelser til Indenrigs- og Boligministeriet, hvor det kirurgiske kønsskifte anerkendes.

11. Sagsbehandling vedrørende epidemilov

Sagsbehandlingen vedrørende epidemiloven har til formål at beslutte forholdene vedrørende indlæggelsessted og karantæne.

12. Sagsbehandling vedrørende anmodninger om aktindsigt, egenacces, sletning og klager mv.

Formålet ved disse sagsbehandlinger er behandling af oplysninger i forbindelse med borgeres anmodninger om bl.a. aktindsigt, egenacces, sletning af oplysninger mv. i henhold til forvaltningsloven og databeskyttelseslovgivningen, hvorfor hjemlen til denne behandling ligeledes findes i hhv. Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014, kapitel 4 og Databeskyttelsesforordningens art. 15 – 19.
 

13. Sagsbehandling vedrørende certificering af friplejeboligleverandører

Formålet med behandlingen er, at certificere fysiske eller juridiske personer, som friplejeboligleverandører efter lov om friplejeboliger.

14. Sagsbehandling vedrørende handlepligt vedrørende overskridelse af maksimale ventetider

Formålet med behandlingen er at kunne dokumentere, at den pågældende region har udført de nødvendige og rigtige skridt i forhold til, at det nu er Sundhedsstyrelsen, der skal overtage handlepligten. Endvidere er formålet at fastslå om tidsfristerne i Bekendtgørelse om maksimale ventetider er overholdt.


Formålet med behandlingen er at kunne dokumentere, at den pågældende region har udført de nødvendige og rigtige skridt i forhold til, at det nu er Sundhedsstyrelsen, der skal overtage handlepligten. Endvidere er formålet at fastslå om tidsfristerne i Bekendtgørelse om maksimale ventetider er overholdt.

15. Hvis du søger job i Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriets Koncern-HR registrerer de oplysninger, du giver os, når du søger job i Sundhedsstyrelsen. Vi bruger oplysningerne i rekrutteringsprocessen.

Hvis du søger et job hos os, modtager vi fx oplysninger fra dig om navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, uddannelse og CV mv.

Hvis du ikke bliver ansat, gemmer Sundhedsministeriets Koncern-HR de oplysninger, du har givet os, i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, kan du ringe eller sende en e-mail til os.
Opdateret 02 DEC 2022