xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Social ulighed i sundhed og sygdom

Udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 02 SEP 2020

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, med bistand fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe i social ulighed i sundhed. Rapporten er den første af sin art, og giver på tværs af en lang række parametre en status på den sociale ulighed i sundhed i Danmark.

Rapporten indeholder analyser af 67 indikatorer, der er blevet krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Resultaterne giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom.

Statusrapporten vil fremover udkomme hvert fjerde år, så det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark. 

Omfang: 268 sider

Indhold

 • Opsummering af resultater
 • Oversigt over resultater
 • Baggrund og kommentar
 • Læsevejledning
 • 1. Sociale vilkår for sundhed
 • 2. Generelle helbredsindikatorer
 • 3. Tidlige vilkår for sundhed og sygdom
 • 4. Sundhedsadfærd og arbejdsmiljø
 • 5. Mentalt helbred og psykiske sygdomme
 • 6. Somatiske sygdomme og ulykker
 • 7. Kontakt med sundhedsvæsenet
 • Bilag

 

Faktaark

Der er desuden udarbejdet et fakta-ark med udvalgte hovedresultater (5 sider):

Faktaark om rapporten

Bestilling af rapport

Social ulighed i sundhed og sygdom kan bestilles som trykt version hos Stibo Boghandel