xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 2

- en registerbaseret analyse af kommuners meromkostninger til overførelsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

ANALYSER 05 FEB 2013

Danskerne har et højt alkoholforbrug – og for mange danskere har et meget højt alkoholforbrug med betydelige omkostninger til følge.

Denne opgørelse omfatter kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, overførsler, anbringelse og andre hjælpeforanstaltninger til børn og som noget nyt også udgifter til personlig og praktisk hjælp. 

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 2