xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol, nr. 3

- en registerbaseret analyse af kommuners meromkostninger til overførelsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

ANALYSER 10 JAN 2017

Kommunerne har på alkoholområdet ansvar for både forebyggelse og behandling og har dermed mulighed for at skabe en sammenhængende indsats. 

Sundhedsstyrelsen har et særligt fokus på at styrke kommunernes planlægningsgrundlag, og har i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) opgjort de kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug. 

Opgørelserne er en del af Sundhedsstyrelsens og Sundhedsdatastyrelsens formidling på alkoholområdet.

De kommunale omkostninger er opgjort både på nationalt og kommunalt niveau.

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug, nr. 3

(12. januar 2017: version 2 - der har været justering af enkelte data, derfor udgives version 2)

 

Kommunerapporter