xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjælpeværktøjer: Gennemfør planen ved implementering af NKR

PDSA-hjælpeskema

PDSA-hjælpeskemaet kan bruges til:
  • At guide dig igennem trinnene i PDSA-modellen
  • At notere dit arbejde på hvert trin

PDSA-hjælpeskemaet indeholder på hvert trin i PDSA-cyklus adskillige underpunkter og spørgsmål. De er til inspiration.

 

PDSA-hjælpeskema

Institutionens kvalitetsstrategi/mål Hvorledes hænger dette forbedringstiltag sammen med institutionens overordnede målsætninger?
Sæt mål/målsætning
Etablér måling
Ændring
PDSA-cyklus nummer Afprøvning nummer: XX. (Enhver målsætning vil kræve flere mindre afprøvninger af ændringer)
Startdato/Slutdato
Ansvarlig person Navn på ansvarlig person for forbedringsprojektet

Planlæg afprøvning
Forventet udfald af denne PDSA-cyklus?
Hvad forventes udfaldet af afprøvningen at være?
Plan for ændring
Hvad går ændringen ud på (detaljeret)?
Hvem gør hvad?
Hvor gør de det?
Hvornår gør de det?
Plan for dataindsamling
Hvilken information indsamles (tællinger, målinger, interviews, observationer)?
Hvem indsamler data?
Hvem analyserer data og studerer resultatet?
Hvor indsamles data?
Hvornår finder dataindsamlingen sted?
Hvordan indsamles data?

Udfør planen
Beskriv hvad der faktisk skete ved udførelse af planen:
Indførelse af ændring og dataindsamling
Notér faktisk udfald.
Notér også uforudsete problemer og uventede hændelser/begivenheder, der kan bidrage til at forstå, hvorfor en ændring virkede eller ikke virkede.
Var der behov for at modificere planen? - I givet fald hvilken modificering?
Begynd analysen af data (f.eks. diagram, tabel).

Observer og lær af udfaldet
Læring: Udfaldet af afprøvningen i forhold til forventet udfald
Sammenhold det observerede resultat af afprøvningen med det forventede udfald.
Sammenfatning. Skriv liste med den viden/erfaring denne PDSA-cyklus medførte.
Hvad var det bedste ved ændringen?
Hvad var det værste ved ændringen?

Beslut næste PDSA-cyklus
Næste handling
Er der behov for ny afprøvning for at være sikker på at ændringen medfører forbedring?
Skal alternative ændringer afprøves?
Skal andre aspekter ved ændringen undersøges?
Er der behov for at modificere den afprøvede ændring?
Er ændringen en fiasko, så den skal droppes helt?
Er sikkerheden for at ændringen virker stor nok til, at ændringen skal indføres i større skala?
Sammenfatning: Beskriv - med udgangspunkt i læringen for nuværende PDSA-cyklus - modifikationer til planen med henblik på at gennemføre den næste PDSA-cyklus. Brug nyt hjælpeskema

Opdateret 22 MAJ 2019