xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

For at sikre høj kvalitet og udvikling af specialtandlægeuddannelsen bidrager Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse med rådgivning til Sundhedsstyrelsen.

Rådet består af en formand, der er udnævnt af sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen og 11 medlemmer.

Rådets opgave er at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder i alle forhold om videreuddannelse på tandlægeområdet på overordnet og principielt niveau, samt rådgive i konkrete sager. Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen.

Rådsmedlemmer

 • Formand for rådet, Steen Dalsgaard Jespersen, udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet
 • Thomas Kofod, Danske Regioner
 • Alberte Rodskjer, Sundhedsministeriet
 • Anne Skov, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Claus Egemose Pedersen, Ansatte Tandlægers Organisation
 • Louise Barnechow, Tandlægeforeningen
 • Anne Havemose-Poulsen, Tandlægeskolen i København
 • Siri Beier Jensen, Tandlægeskolen i Århus
 • Henrik Paul Nielsen, Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
 • Inge Aarslev, Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti 
 • Mikkel Friberg, Styrelsen for Patientsikkerhed 
 • Chris Holm Christensen, KL

Sekretariatet

 • Mads Andersen Wickstrøm, Sundhedsstyrelsen 

Forretningsudvalg

Det Nationale Råd har et Forretningsudvalg, der forbereder møderne i rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget har 3 medlemmer.

Fagligt uddannelsesudvalg

Under rådet er der nedsat et fagligt uddannelsesudvalg, der rådgiver Sundhedsstyrelsen i konkrete faglige spørgsmål om indhold og forløb af specialtandlægeuddannelsen. Udvalget har 4 medlemmer.

Opdateret 12 DEC 2022