xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden: Ulykker, selvskade og selvmord

Den tredje rapport om sygdomsbyrden beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for henholdsvis ulykker, selvskade og selvmord i Danmark.

Rapporten omfatter opgørelser for byrdemål relateret til skadestyperne trafikulykker, faldulykker samt selvmord, selvmordsforsøg og selvskade. Begrebet ’skadestype’ omfatter således her udvalgte, afgrænsede situationer eller begivenhedstyper, som øger risikoen for kort- og langvarige skader, funktionsnedsættelse eller død.

Rapporten præsenterer beregninger af forekomst, dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, indlæggelser, ambulante besøg, skadestue, alment praktiserende læge, langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug. Konsekvenserne er opgjort i forhold til køn og uddannelse.

Opdateret 18 NOV 2019