xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overførsel og indkøb af radioaktivt materiale fra udlandet

Særlige regler gælder for overførsel, import og overdragelse af radioaktivt materiale.

Hvis du ønsker at overføre en lukket radioaktiv kilde med en aktivitetsmængde, der overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer, fra et andet EU-land, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående standarddokument til Sundhedsstyrelsen.

Standarddokument for overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem medlemsstater

Hvis du ønsker at importere en åben radioaktiv kilde eller en lukket radioaktiv kilde med en aktivitetsmængde, der overstiger undtagelsesværdien i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer, fra et land uden for EU, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående importformular til Sundhedsstyrelsen.

Importformular, import af radioaktivt materiale fra lande uden for EU

Import form, import of radioactive material from countries outside of the EU (engelsk oversættelse)

 

Vejledning om overførsel og overdragelse

Opdateret 28 JUN 2023