xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Månedsblade fra Rationel Farmakoterapi: kronologisk

Alle månedsblade fra 2010-2024

Månedsbladene Rationel Farmakoterapi afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet. Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen.

2024

#3, 2024

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes i almen praksis med fokus på fremtidig tilskudsstatus for glukosesænkende lægemidler

 

#2, 2024

Manglende medicinadhærens

 

#1, 2024

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

 

2023

#6, 2023

Korrekt diagnostik af astma og KOL er afgørende for behandlingen?

 

#5, 2023

Allergisk rhinoconjuncitivitis hos voksne

Astma hos børn

 

#4, 2023

Behandling af overvægt hos voksne i almen praksis

 

#3, 2023

Beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne i almen praksis

Farmakologisk behandling af nikotinafhængighed

 

#2, 2023

Antipsykotika til ældre med demens

 

#1, 2023

Søvnproblemer hos børn og unge

 

2022

#7, 2022

Polyfarmaci - fra nationale anbefalinger til daglig praksis

 

#6, 2022

Behandling af forstoppelse, høfeber, nat-inkontinens og akne hos børn og unge

Seponeringslisten 2023 er netop udgivet

 

#5, 2022

Behandling af kløe

 

#4, 2022

Behandling af migræne hos voksne i almen praksis

Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray - også for klimaets skyld

 

#3, 2022

Hormonbehandling i overgangsalderen

Planteøstrogener

 

#2, 2022

Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

 

#1, 2022

Afmedicinering i almen praksis: Udfordringer og muligheder

Håndtering af senfølger ved covid-19 i almen praksis

 


 

2021

 

#4, 2021

Behandling af angstlidelser hos voksne i almen praksis

Antikoagulerende behandling på det Fælles Medicinkort (FMK)

Bør profylaktisk paracetamol anvendes mod bivirkninger efter en vaccine?

 

#3, 2021

Håndtering og farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri

Har du styr på, hvem der må vaccineres mod COVID-19?

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19

 

#2, 2021

Information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

Supplerende information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

 

#1, 2021

Anafylaksi i almen praksis

 


2020

 

#12, 2020

Seponeringslisten – et værktøj til medicingennemgang

Ny præparatanmeldelse fra IRF

Er du gået glip af artikler i Månedsbladet?

Besøg Sundhedsstyrelsens virtuelle stand i Lægedage-ugen 2020

 

#11, 2020

Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre

Bivirkningswebservicen

Tilbud om gratis vaccination mod influenza og pneumokokker i sæsonen 2020/2021

 

#10, 2020

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis

 

#9, 2020

Aftrapning af benzodiazepiner

Tre nye præparatanmeldelser fra IRF

Når pakningsstørrelsen er større end behandlingsbehovet – dosisdispensering eller udlevering fra praksis?

 

#8, 2020

Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapparatet

Status på remdesivir og COVID-19

 

#7, 2020

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

 

#6, 2020

Tilbud om pneumokokvaccination til særlige risikogrupper

Information om PCR test for COVID-19 til almen praksis

 

#5, 2020

Har behandling med ACE-hæmmere, angiotensin IIreceptorblokkere (ARB) eller non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) betydning ved COVID-19?

De oversete bivirkninger

 

#4, 2020

Information til læger om status af mulig forebyggelse og behandling af SARS-CoV-2 og COVID-19

Ændrede udleveringsbestemmelser for paracetamol i flydende opløsning og suppositorier til børn

 

#3, 2020

Skift mellem basalinsuliner – en praktisk guide

Ingen øget risiko for svigt af p-piller under samtidig behandling med tetracyclin eller erythromycin for akne

Nitrosaminurenheder i lægemidler

 

#2, 2020

Lægemiddelinteraktioner i almen praksis

 

#1, 2020

Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis

National informationsindsats om kroniske smerter

 


 

2019

 

#10, 2019

PrEP ‒ et forebyggende tilbud mod HIV-infektion

Loperamid har misbrugspotentiale

Ændret tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blære-syndrom – udvikling i forbrug før og efter

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

 

#9, 2019

Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis

 

#8, 2019

Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza

Behandling af diabetes type 2 med SGLT2-hæmmere: risiko for euglykæmisk diabetisk ketoacidose

Seponeringslisten

Smerteguiden

 

#7, 2019

Lægemidler og amning

IRF fejrede 20-års jubilæum

 

#20 års jubilæumsnummer, 2019

Rationel farmakoterapi: IRF 20 års jubilæum

 

#6, 2019

Hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet

Indsatser for Rationel Farmakoterapi fejrer 20-års-jubilæum

 

#5, 2019

Farmakogenetiske tests i almen praksis

Afhængighedsskabende lægemidler – revideret vejledning, ofte stillede spørgsmål og ny borgerrettet folder

Ordiprax+

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi får ny redaktør

 

#4, 2019

Farmakologisk smertebehandling af kronisk pancreatitis

Årsrapport for Børnevaccinationsprogrammet 2018

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på arbejdet med pulje-NKR

 

#3, 2019

Håndtering af nyresten i almen praksis

Lokal behandling af vulvovaginal atrofi

 

#2, 2019

Behandling af primær osteoporose i almen praksis

Behandling og forebyggelse af fnat

 

#1, 2019

Aftrapning af opioider

 


 

2018

 

#11, 2018

Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens

Behandling af svampeinfektioner udløst af behandling med SGLT-2-hæmmere: Risiko for interaktion mellem fluconazol og anden behandling

 

#10, 2018

Behandling af hypotyreose

Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte

 

#9, 2018

Behandling af artritis urica

 

#8, 2018

Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis

 

#7, 2018

Neuropatiske smerter med fokus på håndtering af farmakologisk behandling i almen praksis

Misbrug af gabapentin og pregabalin – forsigtighed ved behandling af personer med opioidmisbrug

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi får ny redaktør

 

#6, 2018

Lægemidler har begrænset plads til behandlingen af overvægt hos voksne i almen praksis

Peroral ampicillin anbefales ikke

 

#5, 2018

Behandling af kløe

 

#4, 2018

Spørger du dine ældre patienter om naturmedicin?

 

#3, 2018

Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter

 

#2, 2018

Palliativ smertebehandling

 

#1, 2018

Medicinsk cannabis

 


 

2017

 

#11, 2017

Antikolinerge lægemidler og »antikolinerg belastning« – en praktisk tilgang

 

#10, 2017

Behandling af erektil dysfunktion i almen praksis

 

#9, 2017

Faldgruber ved tolkning af information om bivirkninger i lægemiddelreklamer

Farmakologisk behandling af præmatur ejakulation

 

#8, 2017

Behandling af aktiniske keratoser og almen praksis

 

#7, 2017

Medicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom – stabil fase og eksacerbationer

 

#6, 2017

Akut behandling af allergisk rhinokonjunktivitis

Behandling af allergi hos gravide

 

#5, 2017

Seksuelt overførte infektioner - udredning og behandling

 

#4, 2017

Den gamle medicinbruger

Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn

 

#3, 2017

Behandling af kroniske non-maligne smerter

 

#2, 2017

Farmakologisk behandling af overaktiv blæresyndrom – hvad skal jeg nu vælge?

 

#1, 2017

Glykæmisk kontrol hos patienter med type 2-diabetes

 


 

2016

 

#10, 2016

Urinvejsinfektioner hos ældre

 

#9, 2016

Antibiotikaterapi ved forekomst af odontogene abscesser (tandbylder)

Nye IRF-præparatanmeldelser - Hidrasec, Incruse, Intuniv og Lixiana

National Kliniske Retningslinjer - NKR i 1. halvår 2016

 

#8, 2016

Urinvejsinfektioner og asymptomatiske bakteriuri hos gravide

Nye IRF-præparatanmeldelser: Acarizax og Entresto

 

#7, 2016

Når hovedpinepiller giver hovedpine

 

#6, 2016

Hormonbehandling til klimakteriet og menopausen

P-piller - hvilken én?

 

#5, 2016

Smertestillende medicin til gravide

Antipsykotika og graviditet - hvilke præparater kan anvendes?

Interaktion mellem miconazol og warfarin

 

#4, 2016

Medicintilskud - hvad skal du som læge gøre?

SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi

 

#3, 2016

Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner

 

 

#2, 2016

Behandling af hepatitis C - en status

Ordiprax

Nye IRF-præparatanmeldelser

 

#1, 2016

Vedligholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD

Patientskema til vedligeholdelsesbehandling af ADHD

 


 

2015

 

#12, 2015

Nedtrapning af benzodiazepiner - håndtering i klinisk praksis

Nye anbefalinger for de motilitetsstimulerende, antiemetiske lægemidler

 

#11, 2015

Behandling med protonpumpehæmmere −forbrugsmønstre, indikationer og behandlingsvarighed

Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre og risiko for ulcuskomplikation?

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel?

 

#10, 2015

Børneastma

 

#9, 2015

Antidepressiva

Antidepressiv medicin

 

#8, 2015

Oral og vaginal Candidose

Off-label, magistrelle og udleveringstilladelser

 

#7, 2015

Rejsediarré

 

#6, 2015

Lægemiddelinteraktioner

 

#5, 2015

Information om bivirkninger og stop-liste til medicingennemgang

 

#4, 2015

Leverfunktionspåvirkning og lægemiddeldosering

Lægemiddelabsorption hos patienter med korttarmssyndrom

 

#3, 2015

Svampeinfektioner i hud, hår og negle

 

#2, 2015

Behandling af alkoholafhængighed

Fald i behandling af alkoholafhængighed

 

#1, 2015

Migrænebehandling

 


 

2014

#10, 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet

 

#9, 2014

Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

 

#8, 2014

Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens: hvordan kan vi reducere forbruget?

 

#7, 2014

Seponering af medicin

Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2

Kommentar til artiklen 'Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis' fra Rationel Farmakoterapi #1, 2014

 

#6, 2014

ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring

 

#5, 2014

Praktisk smertebehandling af børn og unge

 

#4, 2014

Lægemidler og amning

 

#3, 2014

Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis

 

#2, 2014

Trafik og lægemidler

 

# 1, 2014

Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis

 


 

2013

 
#10, 2013

Nekrolog over den atypiske pneumoni

 

#9, 2013

Medicinsk behandling af psykotiske lidelser hos voksne - nye anbefalinger fra RADS

 

#8, 2013

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet – hvor står vi?

Vaccination af risikogrupper mod sæsoninfluenza

 

#7, 2013

Akut uspecifikt lændehold

Begræns recepter på store pakninger af smertestillende håndkøbsmedicin

 

#6, 2013

Behandling af hyper- og hypotyreose

 

#5, 2013

Antitrombotisk behandling ved atrieflimren

 

#4, 2013

Urinvejsinfektioner hos gravide

Graviditetskvalme og hyperemesis gravidarum - farmakologisk behandling

 

#3, 2013

Artritis urica og almen praksis

 

#2, 2013

Behandling af paracetamolforgiftning – en ny guideline

Tredaptive trækkes tilbage fra markedet

 

#1, 2013

Medicinsk behandling af ulcusblødning

Hvordan rykker IRFs budskaber?

 


 

2012

 

#9, 2012

Farmakologisk behandling af overaktiv blære - hvad skal jeg vælge?

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om ordination af antibiotika

Tilskud til flere opioider bortfalder til marts

 

#8, 2012

Patienters selvmedicinering

 

#7, 2012

Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter

 

#6, 2012

Lægemiddelinduceret QT-forlængelse og arytmirisiko

 

#5, 2012

Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR

 

#4, 2012

Smertebehandling i palliativ medicin

Kvalme og opkastning i palliativ medicin

 

#3, 2012

Lægemidler og graviditet - generelle betragtninger om data, metoder, fortolkning og risikoestimering

 

#2, 2012

Varigheden af behandling med medicin mod osteoporose

 

#1, 2012

Farmakologisk behandling af infertilitet

 


 

2011

 

#12, 2011

Læger og tolkning af statistiske oplysninger

Principper for udskrivning af medicin

Akut behandling med NSAID

 

#11, 2011

Anafylaksi - Symptomer og behandling

 

#10, 2011

Rationel brug af vitaminpræparater

Slut med tilskud til glukosamin

 

#9, 2011

-

 

#8, 2011

Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi

 

#7, 2011

Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere - Af Klaus Bendtzen 

Kommentar til Klaus Bendtzens artikel (Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere)

 

#6, 2011

Biologisk behandling: Need to know!

Der er fortsat liv i IRF, selvom institutchefen siger farvel

Graviditet og antidepressiva

 

#5, 2011

Medicinoverforbrugs-hovedpine

 

#4, 2011

Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?

 

#3, 2011

Glucosamin til artrose, bordet fanger? 

Irrationelt brug af stærke opioider

IRF - hvem betaler?

 

#2, 2011

Behandling af bipolar affektiv sindslidelse

 

#1, 2011

Urinvejsinfektion hos ældre

Medicin i lægetasken


 

2010

 

#12, 2010

Kan man sælge sygdomme?

Information fra industrien påvirker kvalitet, kvantitet og udgifter ved lægens ordinationer

 

#11, 2010

Astma

Kommentarer til artiklerne om polyfarmaci

Protonpumpehæmmere og clopidogrel

  

#10, 2010

Biosimilars - hvad er det?

Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "Vovede eksempler" 2. del

 

#9, 2010

Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "Vovede eksempler" 1. del

 

#8, 2010

Behandling af atopisk eksem

 

#7, 2010

Borreliose

 

#6, 2010

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel

 

#5, 2010

Pas på med smerteplastrene

 

#4, 2010

Sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

 

#3, 2010

Astma hos børn

Status på benzodiazepinindsatsen

 

#2, 2010

Profylakse mod venøs tromboemboli

 

#1, 2010

Kronisk hjerteinsufficiens

 


 

2009

 

#12, 2009

Markedsføring af lægemidler har stor effekt - hvad er mekanismerne?

Fornuftig lægemiddelbehandling

Opdateret 24 JUN 2024