xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Rybelsus® (oral semaglutid) (2020)

Rybelsus® (oral semaglutid), kan overvejes til patienter med type 2-diabetes og komorbiditet i form af aterosklerotisk hjertekarsygdom og/eller svær overvægt, som har behov for tillægsbehandling til livsstilsintervention og metformin, og hvor behandling med en SGLT-2 hæmmer ikke vurderes oplagt.

29 SEP 2020
Oral GLP-1 med samme effekt som GLP-1 injektion, men med strenge regler om fødeindtag ved dosering 

Rybelsus er den første GLP-1  receptoragonist til oral administration, som kan anvendes i behandlingen af type 2-diabetes. Behandling medfører klinisk relevante reduktioner i HbA1c, virker vægtreducerende og øger ikke risikoen for kardiovaskulære hændelser. Bivirkninger omfatter primært kvalme, diarré og opkastning. Rybelsus skal indtages fastende, og man skal vente min. 30 minutter, før man indtager mad, drikkelse eller anden oralt administreret medicin. 

På den Nationale Rekommandationsliste (NRL) indplaceres Rybelsus som rekommanderet med 14 mg som vanlig vedligeholdelsesdosis de fleste patienter vurderes at skulle behandles med. Ud over Rybelsus er en række GLP-1 receptoragonister til subkutan injektion også rekommanderet. Rybelsus (14 mg) er aktuelt lidt dyrere end de fleste rekommanderede GLP-1 receptoragonister. 

IRF vurderer, at Rybelsus kan overvejes til patienter med type 2-diabetes og komorbiditet i form af aterosklerotisk hjertekarsygdom og/eller svær overvægt, som har behov for tillægsbehandling til livsstilsintervention og metformin, og hvor behandling med en SGLT-2 hæmmer ikke vurderes oplagt. Prisen for GLP-1 receptoragonister inkl. Rybelsus er højere end for SGLT-2 hæmmere, og derfor bør en SGLT-2 hæmmer som udgangspunkt foretrækkes. Findes der indikation for behandling med en GLP-1 receptoragonist, må man i præparatvalget inddrage bl.a. patientpræferencer i forhold til administrationsform og -hyppighed (tablet- vs. injektionsbehandling; daglig vs. ugentlig administration) og pris. Det forventes, at nogle patienter vil foretrække daglig tabletbehandling, men da tabletten skal tages på tom mave og 30 minutter før mad, vil nogle foretrække injektionsbehandling, hvor flere GLP-1 receptoragonist doseres ugentligt. 

Man kan overveje at omlægge patienter, der er i relevant GLP-1 receptoragonist behandling, men som har compliance problemer grundet injektionsadministration, til Rybelsus. En omlægning bør gøres med forsigtighed og med tæt opfølgning.

Se præparatanmeldelsen af Rybelsus.