xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beboerkonferencen på ældre- og demensområdet

Beboerkonferencen er en systematisk og praksisnær metode til at styrke den faglige refleksion hos medarbejdere og skabe trivsel hos borgere. Metoden er beskrevet i håndbogen Beboerkonferencen i praksis.

Centralt for beboerkonferencen er, at man i fællesskab på tværs af vagtlag og faggrupper analyserer en borgers adfærd eller en konkret situation, der kan opleves svær at håndtere i hverdagen. Målet er at skabe en fælles forståelse, mening og ejerskab hos alle medarbejdere og dermed styrke den faglige indsats over for borgerne for i sidste ende at skabe trivsel for både borgere og medarbejdere.

Håndbog

Beboerkonference-metoden er siden dens publicering i 2015 blevet beskrevet og afprøvet i forskellige sammenhænge, for eksempel som del af Demensrejseholdet. Med baggrund i disse erfaringer er metoden blevet revideret, så den kan anvendes mere bredt inden for ældre- og demensområdet, herunder både på plejecentre og i hjemmeplejen. Dette har resulteret i metodehåndbogen ’Beboerkonferencen i praksis’, som beskriver, hvordan metoden anvendes.

Beboerkonferencen i praksis

Virkningsevaluering

I løbet af 2022-2023 afprøves og evalueres metoden i to kommuner. Formålet med at evaluere den reviderede metode er at præsentere et styrket vidensgrundlag for kommuner og evt. private leverandører, der overvejer at implementere beboerkonferencen i praksis.

Læs mere om afprøvningen af beboerkonferencen

 

Introduktion til beboerkonferencen

Se en kort introduktion til Beboerkonferencen i videoen.

Opdateret 18 APR 2024