xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Opsporing, udredning og behandling

Demenshandlingsplanens første fokusområde er at styrke den tidlige opsporing af mennesker med demens, og øge kvaliteten af den udredning og behandling, som sundhedsvæsen og plejesektor kan tilbyde demensramte.

Demenshandlingsplanens første fokusområde er at styrke den tidlige opsporing af mennesker med demens, og øge kvaliteten af den udredning og behandling, som sundhedsvæsen og plejesektor kan tilbyde demensramte.

Initiativ 3: Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Regionerne skal etablere tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder med henblik på at sikre kvaliteten i udredningen og behandlingen af mennesker med demens. Der afsættes i alt 145 mio. kr. til reorganisering og etablering af udgående funktioner mv. samt et løft af udredningskapaciteten i perioden 2017-2019. Reorganiseringen skal gennemføres på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til, hvordan demensudredningen kan samles på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder, og hvor geografisk spredning prioriteres.

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens (2017)

Initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet

Der afsættes i alt 3 mio. kr. til nye nationale kliniske retningslinjer inden for udvalgte områder i forhold til behandling af mennesker med en demenssygdom.

Emnerne for de nationale kliniske retningslinjer kan omfatte behandling af en eller flere demenssygdomme, eller udvalgte tilstande hos mennesker med demens som eksempelvis adfærdsforstyrrelser, depression, BPSD, herunder vurdering af anvendelse af lægemidler som fx antipsykotika.

NKR: Demens og medicin (2018)

NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens (2018)

NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (2019)

Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika til mennesker med demens

Der indføres en monitorering af forbruget af antipsykotisk medicin, som opgøres og offentliggøres årligt ift. aldersgrupper, og hvor resultaterne sammenlignes på tværs af kommuner og med resten af befolkningen. Samtidig afsættes i alt 6,1 mio. kr. til et øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika via screening af medicineringen og til mere læring og information om korrekt medicinering.

Se informationsmaterialet ’Brug af lægemidler ved demens’, som er henvendt til plejepersonale, der arbejder med personer med demens og med adfærdsmæssige og psykiske symptomer

Initiativ 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb

Der afsættes i alt 2 mio. kr. til at foretage en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler på demensområdet som afsæt for, at Sundhedsstyrelsen efterfølgende udarbejder faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens.

Læs mere om initiativ 6

Opdateret 18 JUN 2019