xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens

Indsatsen for beboere med demens og udadreagerende adfærd er ofte fagligt krævende for plejecentrene, og det påvirker både beboernes hverdag og fagpersonalets arbejdsmiljø. Denne guide beskriver en metode til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens.

Forebyggelse af udadreagerende adfærd kan være en kompleks opgave for de fagpersoner, der arbejder med borgere med demens. Adfærden er ikke kun et fagligt problem, der kan afgrænses og afhjælpes tæt på den enkelte borger - den kan også udgøre et omfattende organisatorisk, arbejdsmiljø- og ledelsesmæssigt problem.

Metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd har derfor fokus på at hjælpe ledere og personale på plejecentrene til at skabe bedre rammer for de udadreagerende beboere via en styrket faglig tilgang. Målet er også, at de øvrige beboere og pårørende bliver mindre belastede af adfærden. Evaluering af metoden viser, at den udadreagerende adfærd blev reduceret markant hos beboerne på de plejecentre, der deltog i afprøvningen af metoden.

Tre hovedelementer

Metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd har tre hovedelementer: Beboerkonferencerne er det faglige omdrejningspunkt i metoden. På beboerkonferencen deltager ledere, medarbejdere og demenskoordinatorer, som alle har fokus på én beboer. På mødet beskrives den aktuelle praksis og de problemstillinger, medarbejderne møder, og der træffes beslutninger om den fremtidige indsats.

Kompetenceudvikling er grundlaget for at sikre, at den rette og nødvendige viden er til stede i organisationen på et plejecenter. Kompetenceudviklingen foregår via syv undervisningsdage med fire temaer: Mennesket med demens, faglige metoder, regler om magtanvendelse og personlige kompetencer. Undervisningen finder sted på plejecentret og tager udgangspunkt i beboere, som medarbejderne kender fra deres daglige praksis. Den viden, som medarbejderne får via undervisningen, kan bruges i beboerkonferencerne og skaber et fælles sprog og ståsted for medarbejderne i det faglige arbejde.

Ledelse og organisering er den tredje vigtige komponent i metoden. Ledelsen er eksponent for de værdier, der kommer til udtryk på beboerkonferencerne, og er med til at sikre, at de afspejles i medarbejdernes handlinger i den faglige indsats i hverdagen. I praksis er det plejecenterlederen eller en teamleder, der har rollen som mødeleder og facilitator på beboerkonferencerne.

Se ansatte fra Syddjurs Kommune fortælle om deres erfaringer med beboerkonferencer

 

Opdateret 24 APR 2019