xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ressourcemæssige konsekvenser ved implemetering af metoden til "Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens"

NOTATER 24 SEP 2015
 
I notatet kan du læse om økonomien bag metoden. Notatet giver beslutningstagere viden om omkostninger og ressourcer samt indikationer på, hvordan metoden kan reducere andre omkostninger.

 

Notatets fokus er især på implementeringen af beboerkonferencer, som er den centrale aktivitet i projektet.

De ressourcemæssige konsekvenser bliver belyst, hvilket vil sige forbrug af reeelle ressourcer og de omkostninger, som er forbundet med at kvalificere medarbejderne til at gennemføre beboerkonferencerne. Det beregnes desuden, hvad det efterfølgende koster at gennemføre konferencerne.

Endelig gives eksempler på alvorlige tilfælde af udadreagerende adfærd, som har haft væsentlige ressourcemæssige og personalemæssige konsekvenser. Disse casebeskrivelser har til hensigt at illustrere potentielle besparelser, hvis sådanne forløb kan undgås gennem en bedre forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens.

Ressourcemæssige konsekvenser ved implemetering af metoden til "Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens"