xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjælpeværktøjer: Fastsæt mål for implementering af NKR

Dokumenter målopfyldelse med tidsserieanalyser

Målopfyldelsen skal dokumenteres med kliniske indikatorer og egnet statistisk analyse. Seriediagram er en statistisk metode til kontrol af udviklingen i en proces - såkaldt statistisk proceskontrol.

Statistisk proceskontrol, herunder seriediagram, kan dokumentere betydende forandringer (gennembrud) i processer, dvs. vise om forandring af processen kan skyldes et indgreb i processen (f.eks. et implementeringstiltag) eller ’bare’ er udtryk for den tilfældige variation, der findes i alle processer.

Der fastsættes målbare målsætninger for de vigtigste anbefalinger som de fremgår i NKR-rapporten. Valget af vigtigste anbefalinger baseres på de der fremhæves i NKR-rapportens afsnit ’Opsummering’ eller ’Quick-guide’ og som er aktuelle i egen enhed. Det er nødvendigt af hensyn til belastningen ved dataindsamling til løbende målinger. Det overordnede mål er til stadighed 100 % efterlevelse af NKR-anbefalinger. I et seriediagram ser målopfyldelsen sådan ud:

Seriediagrammet viser at efterlevelsesprocenten er 100 % i hver eneste periode.


Måling af efterlevelsesprocenten i praksis, ser imidlertid typisk sådan ud:

Seriediagrammet viser, at efterlevelsesprocenten er lidt forskellig fra periode til periode (variation over tid), og at der er et niveau, hvorom variationen foregår (her vist med en rød linje der markerer den midterste værdi, medianen).

Sæt fokus på reduktion af variation

Fokus på variation er nødvendigt af hensyn til generelt krav om lighed i indsatsen: En acceptabel gennemsnitsværdi beregnet over f.eks. en ½-års periode, kan dække over delperioder, hvor alle patienter får anbefalet indsats, og andre delperioder, hvor få patienter får anbefalet indsats. En god måde at ”holde styr” på variationen er brug af seriediagram.

I seriediagrammet nedenfor, er niveauet for efterlevelsesprocenten (udtrykt som den midterste værdi, medianen) ændret fra 82 % før implementering til 91 % efter. Reduktion af variationen er illustreret ved, at den største afvigelse fra medianen før implementering er +9/-7 og efter implementeringen er +4/-3:

Se desuden

Fastsæt målsætning
Opdateret 22 MAJ 2019