xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alle materialer: udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen

Find materialer til inspiration i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen.

Materialerne består af film, e-læring og slideserier til inspiration og refleksion over egen praksis, og kan fx bruges som kompetenceudvikling. Der er rapporter med viden og metoder til konkret brug i ældreplejen i kommunerne, om det er private, selvejende og offentlige institutioner eller hjemmepleje.

Alle materialerne er udarbejdet som led i udmøntningen af handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen. Der vil løbende blive tilføjet nye materialer.

Alle materialer vedrørende handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Implementerings- og læringsforløb

Diplom og AMU-uddannelse

Opdateret 21 MAR 2022