xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Decigatan (cytisin)

For personer, der er motiverede og ønsker nikotinophør, bør Decigatan tilbydes til at understøtte nikotinstop og gerne i kombination med professionel stoprådgivning.

17 NOV 2023

IRF’s samlede vurdering

Sundhedsstyrelsen (Indsatser for Rationel Farmakoterapi, IRF) vurderer, at Decigatan kan anvendes i kombination med professionel rådgivning til at understøtte nikotinophør.

Decigatan har tilsvarende effekt som Vareniclin (Champix), som i øjeblikket ikke er tilgængelig på det danske marked. Decigatan er derfor på nuværende tidspunkt det mest effektive lægemiddel på markedet til nikotinophør. Decigatan skal gives i væsentlig kortere tid end andre lægemidler til nikotinafvænning, og risikoen for alvorlige bivirkninger er ikke større. Ved anvendelse af Decigatan skal man behandle ca. 15 personer for at opnå et ekstra rygestop, mens man med den øvrige tilgængelige medicin til nikotinafvænning skal behandle ca. 33-100 personer for at opnå et ekstra rygestop.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at lægemidler til nikotinafvænning kan bruges til afvænning af alle typer af tobaks- og nikotinprodukter, da nikotinabstinenser følger det samme mønster, uanset hvilket nikotinprodukt afhængigheden stammer fra.

Det er vores vurdering, at effekten af behandlingen står rimeligt i forhold til prisen, og at borgere, der ønsker behandlingen, tilbydes den. Behandling med Decigatan kan være dyrere end alternativerne, men dette udlignes af den større sandsynlighed for effekt og ofte længere behandlingsperiode ved alternativerne.

Præparatanmeldelse Decigatan

Indhold

 • IRF’s samlede vurdering
 • Baggrund
  • Godkendt indikation
  • Virkningsmekanisme
  • Effekt
  • Behandlingsvejledninger på området
  • Overvejelser før behandling
  • Særlige forhold ved lægemidlet
  • Dosis og administration
  • Bivirkninger
  • Interaktioner
  • Kontraindikationer og forsigtighed
  • Begrænset viden
  • Patientpræferencer og særlige forhold
  • Priser og tilskud
  • Referencer

5 sider