xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

VTEC (STEC)

VTEC er en særlig colibakterie, der kan forårsage diarré, ofte med blod i afføringen. Infektionen opstår via kontaminerede fødevarer, vand eller ved direkte eller indirekte kontakt med inficerede personer eller dyr.

Infektioner med visse VTEC-bakterier kan ledsages af en særlig sygdom, hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS), som er en alvorlig tilstand med bl.a. nyresvigt. HUS forekommer især hos børn efter mavetarm-infektion med visse typer VTEC.

I 2018 var der 398 tilfælde i Danmark af STEC/VTEC og HUS.

VTEC og STEC

STEC, Shiga-toksin-producerende E. coli (tidligere kaldt Verocytotoksin-producerende E. coli – VTEC)

Information om VTEC

Smitte

VTEC er i reglen en fødevarebåren infektion, men smitte kan også ses ved direkte kontakt til dyr, fra forurenet vand eller som person-til-person smitte. Da infektion med VTEC er meget smitsom, er god køkkenhygiejne og grundig håndvask vigtigt.

Da der er tale om særlig smitsom type, er det vigtigt, at patienter, der er positive for denne særlige VTEC, ikke modtages i børneinstitutioner, før de er fritestet med mindst to negative prøver.

Symptomer

Symptomer på VTEC-infektion dækker et spektrum fra kortvarig, ublodig diarré, over svær blodig diarré med voldsomme mavesmerter til alvorlige komplikationer som nyresvigt og dødsfald.

Det er vigtigt, at patienter med alvorlig diarré-sygdom (især blodig diarré) eller voldsomme mavesmerter søger læge med henblik på korrekt diagnose.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 7 år med diarré-sygdom, og patienter med blodig diarré, uanset alder, søger læge med henblik på undersøgelse for VTEC.

Behandling

Da antibiotisk behandling af patienter med VTEC-infektion kan øge risikoen for udvikling af HUS, frarådes brugen af antibiotika. Diarréstoppende midler bør heller ikke anvendes.

Behandlingen er forskellig alt afhængig, hvor langt i forløbet patienten er. Nogle behandlingstiltag kan være at sikre, at personen ikke bliver dehydreret, samt at sikre saltbalancen i blodet. Blodtransfusion kan i nogle tilfælde blive nødvendig ved blodmangel og indimellem også dialyse.

Anmeldelse

Tilfælde af VTEC er forbundet med særlige skærpede forholdsregler, og VTEC, herunder HUS, er anmeldelsespligtigt.

Opdateret 01 MAR 2023