xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

LOVE OG REGLER 21 SEP 2020

Vejledningen indeholder en udførlig beskrivelse af de grundlæggende regler på området og beskriver, hvem der gør hvad.

Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet. Det er et ønske, at vejledningen kan medvirke til at gøre samarbejdet på området lettere.

Når syge børn holdes hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både dér, i skoler og i daginstitutioner, mindskes børns sygelighed, til glæde for både børn, forældre og institutioner. At efterleve disse regler kræver en del af alle parter. Vejledningens oplysninger og råd kan bruges i det daglige til forebyggelse af smitte, til forbedring af hygiejnen, i forhold til ansvarsfordelingen og giver viden om de enkelte sygdomme.

Vejledningen indeholder en udførlig beskrivelse af de grundlæggende regler på området og beskriver, hvem der gør hvad.

Vejledningen henvender sig både til institutioner, skoler, forældre og sundhedsvæsenet. Det er et ønske, at vejledningen kan medvirke til at gøre samarbejdet på området lettere.

Bemærkning til materialet: Materialet indeholder information om embedslægens rolle i forbindelse med håndtering af smitsomme sygdomme. Embedslægens opgaver har siden 1. juli 2016 været en del af Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her, hvor du også kan finde relevante kontaktoplysninger.

”Bemærkning: Siden seneste opdatering af dette materiale er der kommet ny vejledning vedr. fnat, herunder behandlingsmetoder og hvornår, man anses som smittefri. Den nyeste viden kan findes på denne side om Fnat. Fagpersoner kan desuden læse yderligere i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 1, 2024

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - pdf

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - bestil trykt version

Informationen om TBE i denne publikation er ikke opdateret. Læs om TBE her

Afsnit

  1. Indledning
  2. Grundlæggende regler
  3. Tegn på smitsom sygdom
  4. Hvem gør hvad?
  5. Hvad er smitsom sygdom?
  6. Forebyggelse af smittespredning
  7. De enkelte smitsomme sygdomme
  8. Oversigt over de enkelte smitsomme sygdomme

 

Udgaver

Se tidlige udgaver hos Det Kgl. Bibliotek

7. udgave
7. udgave er fra 2013. I 7. udgave er der få ændringer i forhold til 5. og 6. udgave. Enkelte steder er teksten justeret, så den er mere læsevenlig. Derudover er nye udgaver af diverse vejledninger og publikationer ført ajour.
 
I 2020 er der trykt 5. oplag.

6. udgave

2011

5. udgave

2011

4. udgave

1996

3. udgave

1995

2. udgave

1986

1. udgave

1985

Nyt om COVID-19

 Vi får hele tiden ny viden om coronavirus og COVID-19. Du kan holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/corona