xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unge og nyansatte i ældreplejen: viden om demens

Unge og nyansatte i ældreplejen har særligt brug for at blive klædt på med viden om borgere med demens, kompetencer til at forebygge voldsomme episoder og kendskab til socialpædagogiske metoder. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en film målrettet unge og nyansatte og et inspirationshæfte til dem, der står for at introducere unge og nyansatte i ældreplejen.

Materialerne tager afsæt i en kvalitativ undersøgelse af unge og nyansattes behov og udfordringer i ældreplejen. Derudover tager materialerne afsæt i anbefalingerne og bygger på relevant, faglig viden og praksisnære metoder, både inden for demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet.

Film til inspiration for unge og nyansatte

Denne film er særligt målrettet unge og nyansatte i ældreplejen, men kan være lærerig for alle medarbejdere i ældreplejen. Filmen illustrerer en situation med en borger, som udvikler sig til en episode med udadreagerende adfærd. Undervejs i filmen gives der faglige råd til, hvad medarbejderen kan gøre for at forebygge, håndtere og lære af episoden.

 

Inspirationshæfte til dem, der introducerer unge og nyansatte i ældreplejen

Hæftet ”Inspiration til dig, der introducerer nye medarbejdere i ældreplejen” er udgivet til at inspirere ledere, faglige ledere og koordinatorer samt praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner til, hvordan de kan klæde unge og nyansatte på til at arbejde personcentreret med borgere med demens.

I hæftet kan du få inspiration til, hvordan du systematisk kan klæde unge og nyansatte på med introduktion, viden og kompetencer til at forebygge voldsomme episoder. Derudover er der særligt fokus på, hvordan du kan sikre det trygge arbejdsmiljø. Formålet er at skabe trivsel og tryghed for både borgere og de unge og nyansatte medarbejdere.

Inspiration til dig, der introducere nye medarbejdere i ældreplejen

Afdækning af behov hos pårørende samt unge og nyansatte

Sundhedsstyrelsen har lavet en kvalitativ undersøgelse af de pårørendes behov samt en kvalitativ undersøgelse af unge og nyansatte medarbejderes udfordringer og behov i ældreplejen. PwC har gennemført den kvalitative undersøgelse for Sundhedsstyrelsen. Rapporten blev publiceret i 2020. I rapporten undersøges unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen og eksisterende viden på området afdækkes.

Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen

Opdateret 21 MAR 2022