xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vidensopsamling

Viden, erfaringer og indsatser for nedbringelse af overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med medicin.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og en lang række faglige eksperter indsamlet viden om og erfaringer med, hvordan regionerne og almen praksis kan nedbringe overforbrug af medicin og undgå uhensigtsmæssigt behandling med medicin. Arbejdet har resulteret i en række forslag til konkrete indsatser med fokus på blandt andet værktøjer til fagpersoner, udvikling af borgerrettet materiale, dataopsamling- og deling.

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det vil kræve et overordnet paradigmeskift i tilgangen til lægemiddelbehandling, hvis overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med lægemidler skal nedbringes. I rapporten beskrives en række konkrete indsatser, der på hver deres måde imødekommer nogle af udfordringerne på området.

Læs hele rapporten:

Nedbringelse af overforbrug og uhensigtsmæssig behandling af medicin

Sådan er rapporten udarbejdet

Rapporten er udarbejdet af Indsatser for rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen på baggrund af arbejdsgruppemøder, der løb af stablen i efteråret 2022. Arbejdsgruppen havde til formål at rådgive Sundhedsstyrelsen med viden og erfaringer inden for området og konkretisere potentielle indsatser, der kan bidrage til at nedbringe overforbrug og undgå uhensigtsmæssig behandling med medicin.

 

Arbejdsgruppens medlemmer repræsenterede Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske Patienter, Ældre Sagen, Dansk Sygepleje Selskab, Ergoterapeutforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Danmarks Farmaceutiske Selskab. Som observatører deltog repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsens Enhed Ældre og Demens.

Opdateret 06 NOV 2023