xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens.

ANBEFALINGER 15 SEP 2017

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal medvirke til, at mennesker som skal undersøges for mulig demens får en høj og mere ensartet kvalitet af udredningen og behandlingen. Det skal blandt andet ske ved at samle demensudredning og behandling på færre, tværfaglige enheder. Helt i tråd med ét af initiativerne i demenshandlingsplanen under fokusområdet om tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Målgruppen for anbefalingerne er beslutningstagere og planlæggere i landets regioner og på private sygehuse samt sundhedsfagligt personale, der beskæftiger sig med udredning og behandling af demens i sekundær sektoren.

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025