xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

Retningslinjen lægger vægt på, at ikke-medicinsk behandling hos personer med demens er førstevalget og giver desuden eksempler på, hvilke interventioner der kan anvendes og i hvilket omfang.

ANBEFALINGER 16 JAN 2019

Op mod 90 % af alle mennesker med demens bliver på et tidspunkt i løbet af deres sygdomsforløb ramt af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer (BPSD – Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia).

Der kan typisk være tale om aggressiv, ophidset og urolig adfærd, irritabilitet, angst, depression, manglende initiativ og motivation samt psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Retningslinjen lægger vægt på, at ikke-medicinsk behandling er førstevalget og giver desuden eksempler på, hvilke interventioner der kan anvendes og i hvilket omfang. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen er under opdatering i 2023

Sundhedsstyrelsen opdaterer anbefalingerne for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (pdf)

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Metaanalyser og risk of bias

Antipsykotika (pdf)

Antipsykotika (Revman5)

Konditionstræning (pdf)

Konditionstræning (Revman5)

Medicinske lægemidler (pdf)

Medicinske lægemidler (Revman5)

Psykoedukation (pdf)

Psykoedukation (Revman5)

Remiscensterapi (pdf)

Remiscensterapi (Revman5)

SSRI (pdf)

SSRI (Revman5)

Søvnhygiejne (pdf)

Søvnhygiejne (Revman5)

Årsagsanalyse (pdf)

Årsagsanalyse (Revman5)

Personcentreret omsorg (pdf)

Personcentreret omsorg (Revman5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med Initiativ 5: Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025