xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bivirkningswebservicen – en tidsbesparende mulighed for at indberette formodede bivirkninger fra lægepraksissystemer

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 11, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Sektion for National Lægemiddelovervågning, Lægemiddelstyrelsen

 

Vil du udfylde 70% færre felter i din bivirkningsindberetning?

Bivirkningswebservicen muliggør en smidig og tidsbesparende indberetning af formodede bivirkninger ved medicin direkte fra lægepraksissystemer ved at benytte information om bl.a. patient, medicin og indberetter, der allerede findes i lægepraksissystemet. Dette betyder, at du som praktiserende læge får mulighed for lettere og hurtigere at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Størstedelen af praktiserende læger anvender e-blanketten

Bivirkningswebservicen har eksisteret siden 2017, men indberetningstal fra 2019 bekræfter, at få praktiserende læger anvender denne, og at hele 83% af indberetninger fra læger, der har adgang til bivirkningswebservicen, stadig kommer ind via Lægemiddelstyrelsens e-blanket (se Figur 1).

E-blanketten indeholder 50 felter, der skal udfyldes manuelt, hvorimod op til 70% af felterne i bivirkningswebservicen bliver udfyldt automatisk af systemet, herunder information om patienten, medicin og indberetter. Resultatet er en væsentlig tidsbesparelse for de praktiserende læger og et reduceret behov for manuel opfølgning på fejl og mangler mellem Lægemiddelstyrelsen og indberetter.

Hvem har adgang til bivirkningswebservicen?

Lægemiddelstyrelsen har certificeret lægepraksissystemerne WinPLC og EG Clinea, der tilsammen dækker omkring 40% af alle landets lægepraksisklinikker. Er du bruger af et af disse systemer, har du derfor allerede i dag mulighed for at indberette via bivirkningswebservicen.

Lægemiddelstyrelsen arbejder på at udbrede bivirkningswebservicen til alle lægepraksissystemer, således at alle praktiserende læger får mulighed for at indberette bivirkninger via bivirknings-webservicen. Netop jeres indberetninger er meget vigtige for Lægemiddelstyrelsens overvågning af sikkerheden ved lægemidler i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen håber, at kendskab til bivirkningswebservicen som en mulighed til at indberette formodede bivirkninger vil lette jeres arbejde med bivirkningsindberetninger.
Hvis du har spørgsmål til indberetning af bivirkninger, kan du kontakte Lægemiddelstyrelsen via ADR@dkma.dk eller telefon 44 88 95 95.

Bivirkningswebservice


Opdateret 28 OKT 2020