xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National informationsindsats om kroniske smerter

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 1, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Sundhedsstyrelsen lancerer en national kampagne for personer med kroniske smerter, der skal være med til at skabe dialog og aflive de myter, som personer med kroniske smerter oplever i relation til deres omgivelser. Kampagnen er borgerrettet og henvendt til både personer med kroniske smerter og deres nære. På landsplan lever en ud af fem med kroniske smerter, og derfor er det en særlig bred og heterogen målgruppe, som kampagnen henvender sig til.

Kampagnens tema

Kampagnens hovedbudskab er, at vi skal aflive myter om kroniske smerter. Målet med kampagnen er at øge forståelsen for kroniske smerter i samfundet, skabe dialog mellem personer med kroniske smerter og deres pårørende samt øge forståelsen for kroniske smerter.

Temaet er valgt, fordi personer med kroniske smerter ofte oplever en mangel på accept fra deres omgivelser. Personer med kroniske smerter er meget forskellige, og de fordeler sig over næsten alle aldersgrupper. Det er især i de nære relationer, at mistro og misforståelser rammer hårdt. Det har også særlig betydning for mestringen af de kroniske smerter, om de føler sig mødt med accept eller modstand. 

Kampagnefilm

Kampagnen indeholder en kortfilm, der tager udgangspunkt i en velkendt situation: familiefesten. Her udstilles de myter og misforståelser, som kan opstå i dialog med omverdenen. Filmen skal vise, hvordan det føles at blive mødt af myterne, og dermed lægge op til, at personer med kroniske smerter og pårørende indgår i dialog om, hvordan myterne kan aflives. Filmen skal skabe identifikation hos begge parter i dialogen. Et vigtigt budskab i filmen er desuden, at flere på tværs af aldersgrupper oplever kroniske smerter, og det giver forskellige udfordringer afhængigt af, hvilke forventninger man bliver mødt med fra omgivelserne. Vi møder en familie, hvor tre personer i tre forskellige generationer lever med kroniske smerter, og det skal være med til at tegne et billede af, hvor bredt et spektrum af danskere, der hver dag lever med kroniske smerter.

Hvem står bag kampagnen?

Sundhedsstyrelsen står bag kampagnen og har fået input fra en række dedikerede personer med kroniske smerter, der har givet et stort og vigtigt bidrag til kampagnen og sikret, at vi har den rigtige indgangsvinkel. Kampagnen lanceres i samarbejde med en række interessenter på området, der skal være med til at sætte dialogen om kroniske smerter på dagsordenen.

Lancering og formidling af budskab

Kampagnefilmen suppleres med en national og regional presseindsats i sammenhæng med en digital indsats på sociale medier. Kampagnen lægger op til at oprette et fællesskab for kronikere og deres pårørende og skal være med til at ændre befolkningens opfattelse af kroniske smerter. Kampagnens forskellige elementer kan også findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan blive klogere på, hvad det indebærer at leve med kroniske smerter.

Praktiserende læger er nøglepersoner i forløbet for personer med kroniske smerter. Sundhedsstyrelsen opfordrer de praktiserende læger til at bidrage til at nå det overordnede slutmål med kampagnen: at aflive myter og misforståelser om kroniske smerter. Særlig har de praktiserende læger en vigtig rolle i at støtte personer med kroniske smerter i at gå i dialog om deres smerter med deres omgivelser. Kampagnen kan bidrage til denne dialog og fælles forståelse af kroniske smerter.

Læs mere om den nationale smertekampagne her:

Du kan følge med i kampagnen og se filmen her: www.sst.dk/smertekampagne

 

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens arbejde på smerteområdet her

Opdateret 20 JAN 2020