xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 1, 2020

Månedsbladet retter fokus på vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis og den nationale informationsindsats om kroniske smerter.

TIDSSKRIFTER 20 JAN 2020

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis

National informationsindsats om kroniske smerter

Fnatmidler

Lægemiddelstyrelsen har ændret mulighederne for udleveringstilladelse vedr. tablet ivermectin. Praktiserende læger kan nu få generel udleveringstilladelse og skal ikke længere søge for hver enkelt patient. Læs mere om adgang til fnatmidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.lmst.dk/fnat