xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvalg og task forces

Sundhedsstyrelsens udvalg har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen varetager typisk formandskabet og sekretariatsfunktion for det enkelte udvalg.

Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender typisk mødereferater. Chefer og medarbejdere fra Sundhedsstyrelsens relevante afdelinger vil kunne deltage i et udvalgs møder efter behov.

Medlemmerne af et udvalg består typisk af repræsentanter fra Danske Regioner, KL, regioner, kommuner, selskaber, organisationer, styrelser og ministerier.

Covid-19

Arbejdsgrupper for covid-19

Digitale medier

Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed

Eksperimentel behandling

Det Rådgivende Panel for Eksperimentel behandling

Hjertesygdomme og kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Miljø

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Psykiatri

Task Force for Psykiatriområdet

National alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Rationel farmakoterapi

Det Rådgivende Udvalg for Rationel Farmakoterapi

Det Rådgivende Udvalg for Den Nationale Rekommandationsliste

Screening

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Selvmordsforebyggelse

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforebyggelse

Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Den regionale baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Sundhed og digitale medier

Rådgivende organ for Center for sundhed og digitale medier

Tandpleje

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Tandsundhed

Uddannelse

Fagligt uddannelsesudvalg under det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Prognose- og dimensioneringsudvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Prognose- og dimensioneringsudvalg under det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Ældre

Videnscenter for værdig ældrepleje

Opdateret 04 JUN 2024