xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte i de situationer, hvor det er svært at holde afstand. Hav altid et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på hvor der er indført krav om mundbind.

Ikon - mundbind

Mundbind kan ikke erstatte at man overholder de generelle råd. Det er derfor vigtigt, at du fortsat overholder rådene, selv om du bærer mundbind, og at du bruger det korrekt. Forkert brug kan øge risikoen for smittespredning.

Læs pjecerne:

Brug af mundbind i det offentlige rum

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

Brug af mundbind i det offentlige rum - dokumentation og anbefalinger

Om mundbind

Hvornår skal du bruge mundbind?

Du skal bruge mundbind i følgende situationer.

 • Hvis du rejser med kollektiv transport.
 • Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v., hvor der er siddende indendørsservering. Bagerforretninger, fastfood-restauranter m.v. uden borde er således undtaget. Kantiner på arbejdspladser, hvor der ikke er offentlig adgang, er også undtaget. 
  Kravet om mundbind gælder så længe du går eller står, men ikke når du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved bordet, fx for at gå på toilettet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.

Herudover anbefaler vi, at du bruger mundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bevæge dig ud, fx fordi du skal testes.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og kommer i situationer, hvor enten du eller andre kan have svært ved at holde 2 meters afstand, fx i indkøbscenteret, ved en fejring eller et kulturelt arrangement.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med, fx personer i plejebolig, kan du overveje at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum 2 meters afstand i situationer med særlig tæt kontakt, fx ved behov for pleje og omsorg.
 • Hvis du skal til undersøgelse eller behandling på fx sygehuset, din læge eller fysioterapeuten, og der er behov for, at sundhedspersonen kommer tæt på. Nogle steder kan der også været behov for, at du har mundbind på i venteværelset, eller når du ankommer til sygehuset. Det er derfor en god idé at have et mundbind med i tasken.  
 • Ved store forsamlinger, fx optog, hvor det kan være svært at holde afstand.
 • I erhvervsmæssig sammenhæng, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, fx frisører.

Man kan også opsætte fysiske barrierer som skærme af plastik eller glas i situationer, hvor der skal holdes en vis afstand.
Bemærk, at der gælder særlige retningslinjer for personale i sundheds- og ældresektoren.

Se filmen:

Hvornår skal du bruge mundbind?

 

Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud, medmindre der er tale om kortvarig brug. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarig brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant eller køre et enkelt stop med bussen, så opbevar det i en plasticpose eller inderlomme.
  Sprit altid hænder før du tager mundbindet på, og sprit af efter, at du har taget det af, og vær særlig opmærksom på at følge ovenstående forholdsregler. 

Se filmen

Sådan bruger du mundbind

 

Hvilken type mundbind skal du bruge?

I følgende situationer, anbefaler vi at du anvender et fabriksfremstillet CE-mærket engangsmundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde din selvisolation.
 • Hvis du bruger mundbind,fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko.

I øvrige situationer kan du anvende et stofmundbind af god kvalitet som alternativ til engangsmundbind.

Vi anbefaler, at du anvender et type I-mundbind, som er tilstrækkeligt både til at beskytte andre og til at beskytte dig selv.

Type II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt brug i sundheds- og ældresektoren.

Ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at andre kan se dit ansigt.

Læs pjecen

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

Se filmen

Valg af mundbind

 

Genanvendelse af mundbind ved korterevarende brug

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug. 

Ved korterevarende brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant eller køre et enkelt stop med bussen, kan du dog genanvende mundbindet. Du kan også løfte det til side kortvarigt – fx for at tage en mundfuld vand – uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis du følger disse forholdsregler:

 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset.
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet.
 • Rør aldrig mundbindet under brug.
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af.
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det i fx en plasticpose eller en inderlomme. Læg det ikke på fx bordet eller stolen.
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.
 

Skal børn bruge mundbind?

I udgangspunktet er børn under 12 år undtaget fra kravet om at bære mundbind.

Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn - det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være fra børnene er kommet et par år op i skolealderen.

Børn kan også anvende stofmundbind efter samme anbefalinger som voksne. Er du forælder til et barn under 12 år, som ikke kan bruge mundbind, kan du i stedet hjælpe dit barn med at have rene hænder, og du kan holde øje med, om dit barn får symptomer på COVID-19. 

Småbørn bør ikke bruge mundbind.

Se filmen

Om børn og andre, hvor brug af mundbind kan være svært

 

Hvem er undtaget for anbefalingerne om brug af mundbind?

Et mundbind må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for anbefalingerne om brug af mundbind i kollektiv transport:

 • Børn under 12 år.
 • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau.
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx: Personer med fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslæt, sår eller forbindinger. 
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, fx personer med vejrtrækningsbesvær.

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Læs pjecen

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind 

Se filmen

Om børn og andre hvor brug af mundbind kan være svært

 

Hvad kan du gøre, hvis dine briller dugger?

Hvis du bruger briller, kan du opleve, at brillerne dugger, når du bruger mundbind. Det kan være genererende for synet og kan øge risikoen for kontaktsmitte, hvis du gentagne gange rører ved dine briller. 

Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå, at dine briller dugger:

 • Sørg for at vælge et mundbind der kan sættes helt tæt om din næse, fx et mundbind med en metalstrip, som kan klemmes sammen rundt om næsen.
 • Rengør dine brilleglas med lidt lunkent vand og et par dråber opvaskemiddel hver morgen og aften.Tør dem derefter af med en mikrofiberklud. Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene.
 • Placer mundbindet så tæt på øjnene som muligt, og bær dine briller lidt længere nede på næsen. 
 

Hvad kan du gøre, hvis du bruger høreapparat eller skal kommunikere med en person, som er hørehæmmet?

Hvis du bruger høreapparat eller har et høretab, kan mundbind være en udfordring. Et mundbind med øreelastikker kan være svært at bruge, da det ikke kan sættes ordentligt fast, eller man kan risikere at tabe høreapparatet. Man kan derfor overveje at bruge et ansigtsvisir eller et mundbind som fæstnes uden brug af øreelastikker.

Mundbind kan desuden dæmpe lyden og gøre det svært at mundaflæse. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, at man omkring personer med hørenedsættelse så vidt muligt bør:

 • Undgå baggrundsstøj.
 • Tale højt, langsomt og tydeligt. 
 • Omformulere sætningen, hvis personen med hørenedsættelse ikke forstår hvad, man siger. 
 • Skifte til skriftlig kommunikation, fx til papir og blyant, eller til noteprogrammet på telefon, tablet eller lignende. 

Du kan finde flere gode råd på fx Høreforeningens hjemmeside.

 

Andre gode råd om brug af mundbind og visir

 • Husk at et mundbind eller visir er et supplement og ikke en erstatning for anbefalingerne om afstand og hygiejne, og at du skal blive hjemme, hvis du er syg eller har mistanke om, at du er smittet.
 • Skift mundbindet hvis det bliver vådt eller snavset, da det bliver mere gennemtrængeligt og kan miste dets beskyttende effekt.
 • Smid engangsmundbind i en skraldespand - gerne en med låg – efter brug. Efterlad det ikke i fx toget, og smid det ikke på gaden.
 • Hav en pose med til dine brugte mundbind, enten hvis du skal genbruge dit stofmundbind, eller hvis du ikke er i nærheden af en skraldespand.
 • Hav altid en flaske med sprit på dig sammen med dit mundbind eller visir, så du kan sørge for at have rene hænder, når du tager det af og på, eller hvis du kommer til at røre ved det.
 • Fjern mundbindet, hvis du får vejrtrækningsproblemer eller andet svært ubehag.
 • Mundbind kan fjernes, hvis situationen kræver det, fx hvis du skal spise eller drikke, tale med folk, der skal mundaflæse, ved identifikation fra fx politiet m.v.
  Et visir kan som udgangspunkt anvendes en hel dag, og nogle typer kan vaskes og genbruges efter rengøring.
  Skift eller rens visiret, hvis det bliver synligt snavset eller vådt.
  Berør ikke visiret under brug og vask eller sprit hænderne af før og efter, du tager det på eller af.  
 
Opdateret 09 OKT 2020