xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status og materiale: covid-19 og andre smitsomme sygdomme

Sundhedsstyrelsen er sektoransvarlig for rådgivning og retningslinjer inden for sundheds- og ældresektoren og har udarbejdet specifikke retningslinjer for disse sektorer.

Sundhedsstyrelsen har enkelte anbefalinger til andre områder, herunder dagtilbud- og skoleområdet. Der kan ikke gives udtømmende og detaljerede anvisninger for alle sektorer og erhverv, men Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omgang følger de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Generelle råd om smitteforebyggelse

Ved behov for yderligere rådgivning for øvrige sektorer, henvises til relevante sektormyndigheder, hvor der fx kan være udarbejdet sektorspecifikke retningslinjer.

Retningslinjer for virksomheder og institutioner

Sundhedsstyrelsen udgiver desuden løbende rapporter, der beskriver:

  • Vaccineindsatsen
  • Sygehuskapaciteten
  • Statusrapporter om sygdomsbyrde, sygehuskapacitet og vaccination
  • Aktivitet i sundhedsvæsnet
Opdateret 25 FEB 2022