xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi den giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af covid-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

vaccination

På denne side kan du både læse om covid-19 vaccination og revaccination.

Alle borgere i Danmark, der fylder 5 år i 2022, eller som er ældre, kan blive vaccineret mod covid-19. Du har fået en besked i e-Boks med en invitation. Hvis du ikke modtager digital post, har du modtaget invitationen med almindeligt brev. Hvis du er under 15 år, har dine forældre modtaget din invitation.

Mange har allerede taget imod tilbuddet om at blive vaccineret. Dertil er dele af befolkningen blevet tilbudt revaccination.

Find et vaccinationssted tæt på dig:

Her kan du blive vaccineret

Læs mere om revaccination mod covid-19:

Revaccination

Hvem har ret til vaccination?

1. Kan alle blive vaccineret?

Ja, på nuværende tidspunkt kan alle blive vaccineret - undtagen børn under 5 år.

Børn, der fylder 5 år i løbet af 2021, vil blive tilbudt vaccination, når de fylder 5 år. Nogle børn som er yngre vil i helt særlige tilfælde blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering, hvis de fx har en meget alvorlig sygdom. 


2. Hvem har ret til gratis vaccination i Danmark?

Du har ret til gratis vaccination og revaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark
 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)
 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Se i skemaet, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i én af de tre situationer.

Registeret bopæl i Danmark

Du får automatisk en invitation til vaccination på baggrund af dit CPR-nummer, når det er din tur til at blive vaccineret.

Bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark

Hvis du bor i udlandet, men er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort✱­­­­med CPR-nummer. Så længe du er sygesikret i Danmark, vil du have ret til gratis vaccination mod covid-19. Det gælder både din første vaccination og revaccination.

Hvis du har NemID
Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Personer, der har fået et særligt sundhedskort efter august 2021, modtager ikke automatisk en invitation.

Hvis duikkehar NemID
Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker at blive vaccineret. Det samme gælder for 3. stik. Du kan få tid til 3. stik, hvis det er 6 måneder siden dit sidste stik.

I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, og at du ønsker vaccination.

Kontakt din region på telefon:

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00
 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1
 • Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Hvis du har NemID, kan du efterfølgende se dine tider til vaccination på vacciner.dk. Hvis ikke du har NemID, er det vigtigt, at du selv noterer dine tider fx i din kalender.

Midlertidigt ophold i Danmark

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination mod covid-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark. Det gælder både din første vaccination og revaccination.

For at du kan få gratis vaccination mod covid-19, skal dit midlertidige ophold opfylde to kriterier:

 1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold.
 2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i. Regionen vil spørge dig om opholdets længde og formål samt din alder. Regionen vil dertil gøre dig opmærksom på, at adgang til vaccination kun gælder for personer, hvis formål med opholdet ikke er vaccination. Regionen vil booke din tid til vaccination.

Hvis du er 18 år eller derover kan du få et 3. stik 140 dage efter dit 2. stik. De 140 dage svarer til 20 fulde uger, så hvis du f.eks. er vaccineret den 8. august 2021, kan du få dit 3. stik fra den 26. december 2021.

Kontakt din region på telefon:

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med navn og fødselsdato.

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinationskort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark.

­­­­✱Særligt sundhedskort gives til personer, som ikke bor i Danmark, men er sygesikret i Danmark, fx

 • er grænsearbejder, dvs. arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er modtager dansk efterløn
 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
Læs mere om særligt sundhedskort på Borger.dk 

3. Kan jeg som udlandsdansker få gratis vaccination i Danmark?

Det kan du, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark.

Typisk sygesikres udlandsdanskere dog i det nye bopælsland.I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark. Hvis du har et særligt sundhedskort og ønsker at blive vaccineret, så kan du læse, hvordan du skal forholde dig i spørgsmål 2.

Følgende udlandsdanskere har ret til et særligt sundhedskort:
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • modtager dansk efterløn
 • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
 • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland
 • er dansk studerende med ophold i udlandet på under 1 år

Hvis du er bosat uden for EU/EØS/Schweiz eller Storbritannien, vil du som udgangspunkt ikke længere være omfattet af den danske sygesikring. Derfor vil du heller ikke have ret til at rejse til Danmark for at blive vaccineret mod covid-19.

Hvis du opholder dig i Danmark i minimum 30 dage og dit formål med opholdet ikke er at blive vaccineret, kan du også få tilbudt gratis vaccination i Danmark. Du kan læse, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2, hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark og ønsker at blive vaccineret.

4. Det skal du vide, hvis du er 15-17 år

Når du er fyldt 15 år, er beslutningen om at blive vaccineret mod covid-19 din egen.

Hvis du er 15-17 år, skal dine forældre (forældremyndighedsindehavere) have at vide, at du er inviteret til vaccination, selvom beslutningen er din egen. Dine forældre får derfor som udgangspunkt tilsendt en kopi af din invitation til vaccination. På den måde får I mulighed for at tale om det, og de kan eventuelt gå med dig, når du skal vaccineres.

Dine forældre får ikke besked om, at du er blevet vaccineret, hvis du er 15-17 år. Men dine forældre (forældremyndighedsindehavere) får at vide, at du er blevet inviteret til vaccination.

Det er en god idé, at du har talt med dine forældre inden vaccinationen. Hvis du møder alene frem til vaccinationen, kan du blive spurgt, om du har talt med dine forældre, og du kan eventuelt blive bedt om at ringe til dem og tale med dem om vaccinationstilbuddet. Efter du har talt med dine forældre, vælger du selv, om du vil takke ja eller nej til vaccinationen. Det er i sidste ende din egen beslutning, om du vil lade dig vaccinere.

Læs mere i Sundhedslovens paragraf 17:
Sundhedsloven § 17

Du har modtaget en invitation til vaccination i din e-Boks. Hvis du er afmeldt Digital Post, har du i stedet modtaget invitation med brev.

Alle får automatisk deres egen e-Boks den dag, de fylder 15 år. For at få adgang til e-Boks skal du have et NemID med en såkaldt offentlig digital signatur. Hvis du endnu ikke har prøvet at tjekke din e-Boks før, kan du få hjælp på www.borger.dk til, hvordan du kommer i gang.

Er du ikke kommet i gang med at bruge din e-Boks endnu, vil din invitation stadig ligge og vente i din e-Boks.

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

Du bør ikke blive vaccineret mod covid-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)
 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen
Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have covid-19.
 • Du har covid-19 eller mistænker, at du har covid-19.
 • Du har haft covid-19 inden for 1 måned før vaccination.
 • Du er blevet testet pga. mistanke om covid-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.
 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.
Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.
 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.
 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).
 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).
Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).
 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).
 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.
 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).
 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.
 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.
 • Du er i fertilitetsbehandling.
 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.
 • Du er kræftpatient og får behandling­­
 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1
 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.
 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.
 • Du har tidligere fået behandling med botox.
 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.
 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

 

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

Læs

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19?

Opdateret 13 JAN 2022