xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod COVID-19

Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til de tiltag, der søger at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet. I Danmark blev de første borgere vaccineret den 27. december 2020. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

vaccination

I prioriteringen af målgrupper, har Sundhedsstyrelsen primært taget udgangspunkt i følgende tre hovedmålsætninger for vaccinationsprogrammet: 

  1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
  2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
  3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.

Selvom det nu er muligt for nogle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi fortsat holde fast i at overholde de generelle råd om fx god håndhygiejne, rengøring, udluftning og afstand.

Læs mere om prioritering af målgrupper under menupunktet:

Hvem skal vaccineres?

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19

COVID-19 skyldes en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet mod smitte, og derfor har COVID-19 kunnet sprede sig som en pandemi. 

Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft COVID-19, og vi ved ikke med sikkerhed, om dem, der har været smittet, er fuldt beskyttet mod at blive smittet igen på et senere tidspunkt.

COVID-19 kan ramme alle. Alle kan blive syge af COVID-19, men nogle er i særlig risiko for at blive alvorligt syge og dø, hvis de bliver smittede af sygdommen.

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19.
  • Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien.
  • Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

 

'Værd at vide om vacciner’

Filmen ’Værd at vide om vacciner’ viser hvordan en vaccine virker. Filmen er oversat til flere sprog

 

Får vi hverdagen tilbage med vaccinen? 

På sigt håber vi, at vaccinerne giver os vores normale hverdag tilbage. Indtil videre skal du og følge de samme retningslinjer, selvom du er vaccineret. Det skyldes især, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet, selvom man er fuldt vaccineret.

Vi har heller ikke dokumentation for, om vaccinerne forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre. Det er derfor vigtigt, at du fortsat følger anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg. Ligesom du skal fortsætte med at blive testet, hvis du er nær kontakt eller har symptomer på COVID-19.

Hvis du i dit arbejde bruger værnemidler, skal du også fortsat benytte disse, som du plejer, også selvom du er vaccineret.

Opnår vi flokimmunitet ved at vaccinere? 

Vi ved ikke med sikkerhed, hvor stor en andel af befolkningen, der skal vaccineres, før epidemien er under fuld kontrol. Det skyldes blandt andet, at det endnu ikke er dokumenteret, om vaccinerne også forebygger, at man smitter videre til andre personer. Beregninger fra udlandet viser, at allerede når 15-20 procent af befolkningen er vaccineret, vil vi kunne se en effekt af vaccinen i forhold til epidemikontrol. 

I Danmark er det vigtigste formål med vaccinationsprogrammet ikke at opnå flokimmunitet. Vi prioriterer at vaccinere risikogrupper og sundhedspersonale først. På den måde forventer vi at se en hurtig effekt af denne strategi ved at se færre lokale udbrud af sygdom og død på fx plejehjem og i særligt udsatte grupper.

Myndighedernes rolle

Sundhedsmyndighederne har forskellige ansvarsområder i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogrammer i Danmark.

 

Sundhedsstyrelsen tilrettelægger de nationale vaccinationsprogrammer og anbefaler, hvem der skal vaccineres og i hvilken rækkefølge. Vi tilrettelægger også, hvem der skal foretage vaccinationen, og hvor den kan foregå. Dette sker i dialog og samarbejde med øvrige myndigheder og andre relevante parter, fx regioner, kommuner m.fl. Sundhedsstyrelsen har også ansvaret for kommunikation til både borgere og sundhedsprofessionelle om de nationale vaccinationsprogrammer.

 

Lægemiddelstyrelsen har den centrale rolle i forhold til godkendelse og overvågning af kliniske forsøg. Lægemiddelstyrelsen medvirker i Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vurderinger af ansøgninger fra virksomheder om godkendelse af vacciner til hele EU inkl. danske borgere. Lægemiddelstyrelsen overvåger også alle danske indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen og for i samarbejde med de andre lægemiddelstyrelser i EU samt Det Europæiske Lægemiddelagentur at overvåge vaccinernes sikkerhed på europæisk plan. Lægemiddelstyrelsen ansvarlige for at informere offentligheden om godkendelsesgrundlaget for vacciner og om vaccinernes effekt og sikkerhed. 

 

Statens Serum Institut har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives. Desuden overvåger de, hvor mange, der bliver vaccineret i vaccinationsprogrammerne, og hvor hyppige de vaccineforebyggelige sygdomme er i Danmark. Statens Serum Institut rådgiver også landets læger og andet sundhedspersonale om vaccinationer og forebyggelse af smitsomme sygdomme.

 

Sundhedsmyndighederne rådgiver Sundhedsministeriet, som i sidste ende beslutter, hvem der skal tilbydes gratis vaccination i et offentligt finansieret vaccinationsprogram.

 

Materialer

Sundhedsstyrelsen udarbejder løbende materialer om vaccination mod COVID-19, som du frit kan downloade og dele.

’Kan du stole på det du læser?’

Filmen ’Kan du stole på det du læser?’ handler om misinformation i forbindelse med COVID-19 og vaccination. Filmen er oversat til flere sprog.

Opdateret 04 MAJ 2021

Få de seneste nyheder om COVID-19 i din indbakke