xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på, at der er genindført krav om mundbind på flere områder.

Om mundbind

1. Hvornår skal du bruge mundbind?

Der er indført krav om mundbind i bl.a. den kollektive transport, i detailhandelen, engroshandlen og ved indendørs markeder, ved takeaway beliggende i detailhandelen samt visse dele af sundheds- ældre- og socialområdet.

Læs mere på coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges mundbind i følgende situationer:

 • Hvis du er smittet med ny coronavirus, og det er strengt nødvendigt at bryde selvisolation fx ved behov for behandling, eller hvis du har symptomer og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
 • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.
 • I venteværelset ved almen praksis, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.
 • Hvis du deltager i store forsamlinger, hvor mange mennesker er samlet, og hvor det kan være vanskeligt at holde afstand, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, ikke er færdigvaccineret eller har forventet nedsat effekt af vaccination, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand, eller befinder dig i dårligt ventilerede rum, anbefales du at anvende mundbind.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand
Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.

2. Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at mundbindet slutter tæt til dit ansigt (næse, kinder og hage).
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. Stofmundbind lgges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

Se filmen

Sådan bruger du mundbind 

 

3. Guide til valg af mundbind

Der findes forskellige typer af barrierer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i udgangspunktet, at man benytter et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind med dokumenteret høj kvalitet og filtrationsevne, godkendt efter den danske standard for vaskebare mundbind i det offentlige rum (DS 3000:2021).

 

Engangsmundbind

Et mundbind bør være CE-mærket og godkendt som medicinsk udstyr.

CE-mærket viser, at mundbindet lever op til gældende lovgivning og at fabrikanten kan dokumentere produktets sikkerhed og ydeevne. Engangsmundbind, der er godkendt som medicinsk udstyr testes efter industrielle standarder, der sikrer dokumentation for filtreringsgrad og åndbarhed.

Type I-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 95%, mens type II-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 98%. Type II R-mundbind har ud over en filtreringsgrad på mindst 98% også en evne til at kunne modstå stænk og sprøjt fra væsker. Forskellen på de tre typer er vigtigt i sundhedsvæsenet, men har ikke en betydelig funktion i det offentlige rum.

Se mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om CE- mærkning og engangsmundbind

 

Stofmundbind

Et stofmundbind bør være af god kvalitet og have dokumenteret høj filtreringsgrad.

Dansk Standard, en række organisationer og relevante myndigheder, som Sikkerhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en.

Dansk Standard har sammen med Forbrugerådet Tænk, en række testlaboratorier og relevante myndigheder, som Sikkerhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en dansk standard for stofmundbind, der stiller krav til kvalitet, sikkerhed og funktion (DS 3000:2021).

Standarden indeholder en række specifikke krav til kvalitet, indholdsstoffer, funktion, sikkerhed, testmetoder og mærkning, der skal gøre det muligt for producenter at dokumentere kvaliteten og indholdet i stofmundbindet og derved nemmere for forbrugere at vælge et godt stofmundbind.

Producenter, der følger denne standard, skal bl.a. blandt andet sikre, at mundbindet testes i forhold til sundhedsskadelige indholdsstoffer og filtreringsgrad.

På emballagen angives om produktet er godkendt i forhold til standarden, ligesom filtreringsgraden skal angives på emballagen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man benytter et stofmundbind, der er godkendt i forhold til standarden og har en dokumenteret høj filtreringsgrad.

Der findes også genanvendelige stofmundbind, der er CE-mærket efter samme standard som engangsmundbind.

Læs mere om DS 3000:2021

 

Visir

Et visir bør kun benyttes i situationer eller af personer, hvor mundbind ikke kan bruges. Det kan fx være på grund af betydelige gener eller andre fysiske forhold, som eksempelvis behov for at kunne mundaflæse.

Et visir kan primært beskytte bæreren mod dråber. Det har ingen filtrerende effekt og slutter ikke tæt om ansigtet, hvilket påvirker, hvor god den smitteforebyggende effekt må antages at være. I de få tilfælde, hvor et visir benyttes, bør der kun anvendes heldækkende ansigtsvisir, der dække hele ansigtet.

4. Skal børn bruge mundbind?

Børn under 12 år er generelt undtaget fra at bære mundbind.

Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn - det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være børn, som er kommet et par år op i skolealderen.

Er du forælder til et barn under 12 år, som ikke kan bruge mundbind, kan du i stedet hjælpe dit barn med at have rene hænder, og du kan holde øje med, om dit barn får symptomer på covid-19. 

Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

Se filmen

Om børn og andre, hvor brug af mundbind kan være svært

 

5. Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?

Mundbind bør kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Børn under 12 år er undtaget fra at bruge mundbind. 

Mundbind eller visir kan også fjernes eller undlades, hvis der er en god grund til det, fx:

 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 • Under samtale med personer, der skal mundaflæse. 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.  
 • Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx vejrtrækningsgener, forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.
 • Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.  
   

Læs mere på coronasmitte.dk

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation. Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang.
Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges.  

Se filmen

Om børn og andre hvor brug af mundbind kan være svært

 
Opdateret 15 DEC 2021