xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Forebyg smitte

Selvom du ikke selv er syg, er det vigtigt, at du er med til at forebygge smittespredningen i samfundet. På den måde kan vi passe på os selv og hinanden.

Ikon rene hænder

De vigtigste elementer i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer. Samt opsporing af nære kontakter
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Læs om baggrunden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i udgivelsen:

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Opdateret 18 SEP 2020