xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilsyn inden for strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at lovgivningen inden for strålebeskyttelse overholdes. Tilsyn kan ske proaktivt eller reaktivt.

Ioniserende

Overholdelsen af strålebeskyttelseslovgivningen er med til at forebygge ulykker. Ulykker eller hændelser, der resulterer i uacceptabelt høje strålingsdoser eller alvorlig forurening, er ofte forbundet med en manglende overholdelse af de lovmæssige krav. Tilsyn har derfor det vigtige mål at bekræfte sikkerheden for alle typer af virksomheder, der bruger strålekilder og anlæg.

Myndighedens tilsyn indskrænker ikke virksomhedens hovedansvar for sikkerheden og kan ikke erstatte den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Tilsyn kan ske proaktivt eller som reaktion på tilgængelige indikatorer for afvigelse fra ”normen”, f.eks.: virksomhedernes dosisindberetninger, kvartalsvise indberetningslister for indkøb af kilder, samt hændelser eller uheld på den enkelte virksomhed eller i branchen – nationalt som internationalt. Tilsyn kan både være administrative og udgående. 

Opdateret 04 DEC 2023