xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det siger forskningen - Fælles om ungelivet

Her på siden kan du finde en oversigt over relevant forskning, der vedrører ungelivet - med særligt fokus på beskyttende faktorer, rusmidler, forældre og fritidsliv.

Beskyttende faktorer

Kortlægning af den islandske model – Familie, venner og fritid som beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug; Simone Gad Kjeld, Lisbeth Lund, Susan Andersen; Statens Institut for Folkesundhed, SDU; 2021

Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2014/2015 til 2019; Pedersen MU, Pedersen MM, Gonzalez AP; Center for Rusmiddelforskning; 2020

Unges alkoholkultur - et bidrag til debatten; Tolstrup J, Demant J, Grønbæk M, Møller SP, Pedersen MU, Pisinger V; Vidensråd for Forebyggelse; 2019

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?; Vestbo J, Pisinger C, Bast L & Gyrd-Hansen D;  Vidensråd for Forebyggelse; 2018

Cannabis og sundhed; Nordentoft M, Ege P, Erritzøe D, Hjorthøj C, Lange P, Pedersen MU; Vidensråd for Forebyggelse, 2015

 

Unge og rusmidler samt forældres indflydelse og holdninger

Undersøgelse blandt forældre til teenagere - Epinion

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge. Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1; Sundhedsstyrelsen; 2020

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019. Rusmiddeladfærd blandt skoleelever i 9. klasse i Danmark og udviklingen siden 1995; Jensen HAR, Udesen CH, Ekholm O; Sundhedsstyrelsen; 2020

UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019; Pisinger V, Thorsted A, Jezek AH, Jørgensen A, Christensen AI, Thygesen LC; Statens Institut for Folkesundhed; 2020

Unges alkoholvaner i Danmark 2019; Meyer MKH, Lundgaard PB, Zachariasen E, Christensen ASP; Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba; 2020

What’s new about adolescent drinking in the Nordic countries? A report on Nordic studies of adolescent drinking habits in 2000–2018; Obstbaum Y; Nordic Welfare Centre; 2019

Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017 (herunder brug af alkohol blandt 16-24-årige); Jensen HAR, Davidsen M, Ekholm O, Christensen AI; Sundhedsstyrelsen; 2018

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2018 - en kortlægning; Lundgaard PB, Schiøth C, Behrens CL; Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba; 2018

 

Forældres betydning for deres børns alkoholforbrug - en systematisk litteraturgennemgang; Christensen AS, Behrens CL, Schiøth C, Jensen MP; Kræftens Bekæmpelse; 2016


Forældre og venners betydning for unges rygeadfærd - en undersøgelse af sociale relationers betydning for rygning blandt 16-20 årige danske unge; Wohllebe L; Københavns universitet; 2004 

 

Unges fritidsliv

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet. Litteraturstudie af sammenhængen mellem byens indretning og fysisk aktivitet; Wengel T, Troelsen J; Sundhedsstyrelsen; 2019

Unges fritidsliv. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel; Carlsen J, Kabré L; Børnerådet; 2019

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige. National monitorering med objektive målinger; Toftager M, Brønd JC; Sundhedsstyrelsen; 2019

Skolebørnsundersøgelsen. Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark; Rasmussen M, Kierkegaard L, Rosenwein S, Holstein B, Damsgaard M, Due P; Statens Institut for Folkesundhed; 2018

Danskernes Motions- og sportsvaner 2016; Pilgaard M, Rask S: Idrættens Analyseinstitut; 2016

Læs mere om den islandske model

På en række af Sundhedsstyrelsen sider om rusmidler findes der materialer, som voksne omkring de unge og fagprofessionelle kan bruge i dialogen med de unge:  

 

www.TeenageForældre.dk

www.altomstoffer.dk

www.snakomhash.dk

www.snakomlattergas.dk

Opdateret 19 NOV 2020