xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Referencegruppe for Fælles om ungelivet

"Fælles om ungelivets" referencegruppe består af en række interessenter, der løbende involveres i programmet. Tanken er, at referencegruppen både skal være med til at sikre programmets relevans og kvalitet samt udbrede erfaringer og resultater til andre aktører, der interesserer sig for ungelivet.

Referencegruppens medlemmer:

Alkohol og Samfund
DGI
Danmarks Idrætsforbund
Dansk Ungdoms Fællesråd
Landsforeningen Ungdomsringen
Game Danmark
Skole og Forældre
SSP-Samrådet
Sund By Netværket
Trygfonden
Dansk Skoleidræt 
Danske Gymnasier
Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
Børne og kulturchefforeningen
KL Kultur og fritid
KL Center for Forebyggelse i praksis
Center for Ungdomsforskning
Børns Vilkår
Idrættens Analyseinstitut
Center for Ungdomsstudier
Erhvervsskolernes Elevorganisation
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danske Skoleelever
Kræftens Bekæmpelse
Efterskoleforeningen

 
Opdateret 18 JAN 2023