xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Om "Fælles om ungelivet"

I ”Fælles om ungelivet” er det vores vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Vi tror på, at et vigtigt skridt på vejen mod visionen er at arbejde aktivt og målrettet med at understøtte ungefællesskaber uden rusmidler. I vores arbejde er vi inspireret af den såkaldte "islandske model", der sammen med en række andre tiltag bl.a. har betydet, at udviklingen er vendt, så islandske unge ikke længere har et af Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet har Europas laveste forbrug. Grundprincippet i både den islandske model og i ”Fælles om ungelivet” er, at der skal være mere fokus på at skabe rammer for positive fællesskaber - og mindre fokus på at styrke individuel handlekraft og unges evne til at sige ”nej”.

Med ”Fælles om ungelivet” ønsker vi at sætte spotlight på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring teenagere har som kulturskabere og kulturbærere. Det handler blandt andet om at motivere forældre til at være nærværende og engagerede - og samtidig turde sætte tydelige grænser for deres unge. Det handler også om at skabe rammer, som gør, at flere unge bliver og forbliver foreningsaktive og om at påvirke kulturen omkring unges fritidsaktiviteter til at støtte op om et ungeliv uden rusmidler.

”Fælles om ungelivet” udfolder sig lige nu i en pilotfase, hvor fem kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden skal være med til at udvikle opskrifter på, hvordan kommuner kan samarbejde med forældre og det organiserede fritidsliv om at skabe rammen om det gode ungeliv.

Læs mere om de fem pilotkommuner her

Læs mere om partnerskabet her

Få fakta om ungelivet her

 Her fortæller konsulent i Sundhedsstyrelsen Maria Koch Aabel om Fælles om ungelivet.

Opdateret 19 NOV 2020