xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Udbredelse af illegale stoffer

Dét at prøve illegale stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Det er en mindre del af unge, der faktisk prøver stoffer, og få, der bruger dem jævnligt Fra 2000 og frem har udbredelsen af stoffer i Danmark været nogenlunde stabil.

De nyeste tal på området viser, at det eksperimenterende brug af illegale stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen. Blandt unge under 25 år har 41 pct. prøvet hash, og 11 pct. har prøvet andre illegale stoffer end hash.

Blandt de helt unge 15-16-årige skolebørn ses der fortsat et positivt fald i det eksperimenterende brug af illegale stoffer – herunder også et væsentligt fald i det eksperimenterende brug af hash. 12 pct. af de unge 15-16-årige angav i 2015 at nogensinde have prøvet hash, mod 18 pct. i 2011.

Ser man på stofferne enkeltvist er kokain, amfetamin og ecstasy de mest udbredte stoffer efter hash. Fra 2013 til 2017 var der et lille fald i udbredelsen af hash, og en lille stigning i brugen af andre illegale stoffer end hash i den voksne befolkning. Ser man på hele perioden 2000 frem til i dag, er udviklingen dog overordnet set stabil.

Læs delrapport 1 Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 

Opdateret 07 MAJ 2019