xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Metoder

Vores opgaver på sundhedsområdet er meget forskelligartede. Alligevel er der en række fællestræk, når vi løser dem.

Et af dem er, at vi involverer og samarbejder med mange forskellige aktører på sundhedsområdet. I større projekter samler vi eksperter og fagprofessionelle i arbejdsgrupper og får derigennem deres forskellige bidrag.

Som led i vores arbejde indsamler vi desuden viden, for eksempel ved at monitorere udviklingen eller undersøge områderne dybere. Det er vigtigt for os at have en tung ballast af viden at stå på. Vi er faglige, men ikke eksperter på alle områder, og derfor inddrager vi viden fra andre.

Et tredje kendetegn ved vores arbejde er, at det skal være brugbart både for fagprofessionelle og for borgere og patienter. Derfor lægger vi vægt på, at vores resultater fra arbejdet bliver tilgængelige og formidlet på hjemmesiden og på sociale medier. Vi gennemfører også tiltag som kampagner og informationsindsatser.

Opdateret 28 MAR 2019